Pagina:In de sneeuw.djvu/93

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
91

uwen aanstaanden schoonvader. Hij zal, in vereeniging met den verbazenden steun, dien men direct en indirect dankt aan een soliden économischen achtergrond, voor de goede zaak van groote — ja, oneindig groote beteekenis zijn.

Mogelijk zijt gij, mijn eigen dierbaar kind, uitverkoren, om ons nieuwe krachten, nieuwen zegen toe te voeren; en misschien zult gij eens, als de zege voor het Christendom en de eenige goede moraal is behaald, de vruchten dier overwinning genieten, door een rijk en gelukkig leven, onder een krachtige christelijke regeering.

Het voorgaande bevat eenige van de gedachten die mij, bij het lezen van uwen brief, bestormden; maar zooals ik boven zei, en gij zelf ook reeds hebt opgemerkt, — de uiterlijke levensomstandigheden waarin uw meisje verkeert, zijn niet het meest gewichtig, nòch voor u, nòch voor mij. Van veel meer belang is het, in welk eene verhouding zij staat tot God, welk een gemoedsbestaan zij heeft. Het heeft me geroerd te vernemen, hoe ernstig gij den kleinen strijd met Gabriëlle hebt opgevat over de vraag: "predikant? of geen predikant?" Maar vergeef me, beste jongen, dat uw vader ter nauwernood