Pagina:In de sneeuw.djvu/96

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
94

zeer blij, maar toch een weinig ontsteld — de stakkerd! — bij de gedachte eene beschaafde jonge dame geen mooie logeerkamer te kunnen aanbieden.

Nu gaat ge natuurlijk oogenblikkelijk naar de familie Pram, om u van hunne toestemming te verzekeren. Mevrouw is — zooals gij weet — eene dochter van den burgemeester Bennechen. Ik herinner me nog, welk een opzien het baarde, toen zij zich met den drogen, eenigszins vervelenden Pram verloofde. Hij heeft altijd eene eenigszins weifelende houding aangenomen, of schoon hij, in den grond, tot onze partij behoort. Als men hem kon bewegen, feitelijk meer deel te nemen aan het openbare leven, dan zou dit èn voor de zaak èn voor hem zelven zeer gelukkig zijn. Deze geldmannen beseffen veelal weinig, hoe hunne eigene belangen samenhangen met de brandende vragen op godsdienstig en politiek gebied. Ze zijn in den regel niet genoeg veelzijdig ontwikkeld,om den samenhang te vatten tusschen de oogenschijnlijke onschadelijkheid van holle phrases, en de onderaardsche mijnen, die onder hunne eigene kantoren worden aangelegd.

Hier is dus werk voor u — werk, gericht op de