Pagina:Keulemans Onze vogels 1 (1869).djvu/145

Uit Wikisource
Deze pagina is gevalideerd
 

HET GOUDHAANTJE.[1]

REGULUS IGNICAPILLUS.


Men noemt dit vogeltje Goudhaantje, omdat zijne fraaije kleuren eenige overeenkomst hebben met die van een kevertje (Chrysomela fastuosa), hetwelk dikwijls, vooral door kinderen, met dien naam bestempeld wordt. Het draagt ook nog andere namen, als: Koningje, Goudsbloempje, Doorn- of Sparresijsje, Goudkuifje, en ook Winterkoningje, ofschoon deze titel meer algemeen aan eene verwante soort (Regulus cristatus) gegeven wordt. Nogtans heeft wel geen vogeltje meer regt, Koningje te heeten, dan juist het Goudhaantje, omdat zijn kuifje wel wat van een kroontje weg heeft; ook zijn wetenschappelijke naam (Regulus) duidt dit, waarschijnlijk om genoemde reden, aan.

Men kan dus, ook ter aanduiding van dit vogeltje, gerustelijk den inlandschen naam Winterkoningje blijven bezigen, en wel vooreerst, omdat de twee verwante, hier levende soorten zeer veel overeenkomst (beiden kroontjes) hebben; ten andere, omdat men ze alleen 's winters of omstreeks dien tijd te zien krijgt, terwijl de weinige soorten van dit geslacht steeds in het Noordelijk halfrond worden aangetroffen.

Twee aan de onzen verwante soorten, namelijk, de Reg. satrapa en Reg. calendula, bewonen Noord-Amerika.

Een in kleur en grootte aan de Winterkoningjes verwante vogel, de Sylvia (Phyllopneuste of Ficedula) proregulus (die zeer ten onregte ook als Regulus modestus beschreven is), bewoont mede hoofdzakelijk het Noordelijk gedeelte der oude wereld, is vooral in het zuiden van Siberië gemeen, en werd eenige malen in Holland, eens ook (eenige jaren geleden) in de omstreken van Leyden gevangen.

Wij dienen hier nog aan te merken, dat de naam Winterkoning ook ter aanduiding van een anderen Europeschen vogel, ja, als Hollandsche naam voor een geheel geslacht Sluipers (Troglodytes) gebezigd is, doch zeer ten onregte, vermits

  1. De naamgeving bij Keulemans is voor moderne begrippen soms verwarrend. De soort die hij hier behandelt, en "goudhaantje" noemt, wordt tegenwoordig vuurgoudhaan(tje) genoemd. De volgende soort, die Keulemans "winterkoningje" noemt, is tegenwoordig bekend als goudhaan(tje). (Wikisource-ed., 2020)