Pagina:Keulemans Onze vogels 3 (1876).djvu/219

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 

DE GELE KARDINAAL

GUBERNATRIX CRISTATELLA.


De Gele Kardinaal bewoont een groot gedeelte van Brazilië en Paraguay, alwaar hij zich in het lage hout der prairiën en langs de bosschen ophoudt. Ook in de kleine en met laag hout begroeide vlakten der tropische wouden wordt hij, steeds in troepjes of paarsgewijze, aangetroffen.

Hij behoort tot eene der fraaiste vogelsoorten, welke men in die streken ontmoet; daarbij komt, dat hij hoofdzakelijk op of nabij die plaatsen leeft, waar thans plantages zijn aangelegd, zoodat hij meer dan andere kleine vogelsoorten wordt opgemerkt. Ten opzigte van levenswijze en kleur nadert hij eenigzins de Veldgorzen of, juister gezegd, staat hij tusschen dezen en de Dikbekken in, terwijl zijne bewegingen meer met die der Wevers overeenkomen. Onophoudelijk in de weer, doorvliegt hij echter slechts korte afstanden; hij blijft liefst in 't groen, springt, vliegt en dartelt daar op en neêr, nestelt in de heesters der plantages, en is zoodoende de voornaamste bezoeker der bebouwde gronden.

De Brazilianen kennen dezen vogel onder den naam van Cardinalo amarello en Gobernador. Laatstgenoemde titel wordt hem door de meer beschaafde bewoners gegeven, en waarschijnlijk is deze, even als de wetenschappelijke geslachtsnaam Gubernatrix (gouvernante of opzigtster), afgeleid van zijne gewoonte om zich met de jongen van andere vogelsoorten te bemoeijen en ze, zoodra zij uitgevlogen zijn, met voeder te vervolgen: eene gewoonte trouwens, waarin onze Leeuwerikken hem evenaren.

Aangaande de wijze van broeijen, het nest en de eijeren van dezen vogel in den vrijen staat, is men nog weinig zekers te weten gekomen, naardien de hieromtrent ontvangen berigten steeds zeer tegenstrijdig luidden. Daar echter de Kar-