Pagina:Keulemans Onze vogels 3 (1876).djvu/27

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 

DE GROENE ARA.

ARARA MILITARIS.


De hier afgebeelde vogel wordt in verschillende landen ook de „Soldaten-Ara" genoemd, in navolging van zijn wetenschappelijken soortnaam, die wederom schijnt afgeleid te zijn van zijne effen groene kleur, welke, althans volgens de meening van Linnaeus, bijzonder veel overeenkomst had met de uniform der soldaten (waarschijnlijk der Zweedsche soldaten uit den tijd van Linnaeus); volgens de meening van anderen daarentegen, zouden deze vogels dien militairen naam te danken hebben aan hunne gewoonte om steeds bij troepen te leven en dikwijls in ééne regte lijn, als ware 't in één gelid, naast elkander te zitten.

Het woongebied dezer soort strekt zich uit over geheel Brazilië, Peru, Bolivia met de Argentijnsche Republiek en noordelijk tot Mexico. Zij is het meest algemeen in Nederlandsch West-Indië, en wordt in Paramaribo menigvuldig in kooijen gehouden. Men vindt haar ook op het eiland Jamaïca, waar deze vogels echter, naar men onderstelt, niet inheemsch zijn, maar, door de aldaar veeltijds woedende najaarsorkanen voortgezweept, zijn komen aanwaaijen, om later weêr, bij gunstigen wind, naar het vasteland terug te keeren. Trouwens vermeldt ook Brehm, dat zij aldaar uitsluitend omstreeks October overkomen, waaruit ook hij de gevolgtrekking maakt, dat zij dan door den storm derwaarts zijn overgevoerd.

Ten opzigte zijner levenswijze vertoont de Groene Ara weinig verschil met de overige soorten; alleen is hij minder luidruchtig, ja zelfs stil en bedaard. Met betrekking tot zijne wijze van nestelen, de eijeren en verdere bijzonderheden, het broeijen betreffende, komt hij geheel met alle andere bekende soorten van Ara's overeen.

Ofschoon niet zeldzaam, wordt hij toch minder dan de Roode en Blaauwe soort in gevangen staat aangetroffen, waarschijnlijk doordien hij, wegens het min-