Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/114

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


10:3 Braak, Anthony en Samuel ,Schoonwald. - 20 Mei 1723. Verzoek aan Burgem. v . Amst. om ., octroij" voor het drukken en uitgeven in Compagnie van "Gereformeerde en Lutherse Niuwe Testament in de Nederduijtse Taele gelijck deselve in deese Landen in de kerken in gebruijk zijn, en dat insodanige formaten als zij sulx oirbaar vinden sullen" waar in de Woorde Christi soo als hij alle deselve jegens de Apostele als andere gesprocken hebbende met Roode Letteren, onderscheijden sullen worden. Om de jeught, en onkundige menschen daardoor meer ende meer opmerkingen sullen konnen- nemen ende light scheppen." (Boelcverk. gildeb. Regyesten 1629-1725. NO . 149.) .Braakman, Adriaano - 23 October 1691. Adriaan Braakman, boeck- vercooper, soon van Adriaan Braakman in sijn leven koopman en poorter alhier. (Poorterboek.)

39 October 1691.

- Adriaan Braakman, boekv'erkooper, is in 't Gilde gekomen, en heeft sijn Burger-Cedulle vertoont, den 29 Oct. 1691.

3 April 1695 ondertrouwden: Adriaen Braakman van Amsterdam,

boekverkooper, oud 30 jaren in de Beurssteegh geass. met sjn broeder Schelte Braakman de moeder impotent en Cristina Stephini.a van Velsen, van S'Hartogenbos oud 25 jaren in de Warmoesstraet ouders dool geass. met haer nicht Maria Suijderbeek. (Kerk. huw. pmcl.) "Adriaen Braekman, boekverkoper, in de-Beursstraet." (Amsterd. Cour. 18 December 1698.) Braekmans, Abraham. - 8 Mei 1609 ondertrouwden: Abraham Braek- mans van Antwerpen, boekbinder, oud 26 jaren, woonende (24 ans) opde Nieuzijds Afterburghwal, geassisteert mit Wijbrecht Braekmans zijn vader ter eenre, ende Maritjen Jelisdochter wed. van Hejjnrick Wijggertsz, verklarende 11/ 2 jaren weduwe geweest te hebben, woo- _ nende inde Langestraet, ter andre zijde. (Kerk. hwv. procl.) Braam, Joannes van. - Zie: Linden, Gerard onder de. Brant (Brandt), Marten Jansz. - 19 October 1613 ondertrouwden: Marten J anssz. Brand van Marne in Ditmarken, boekbinder, oud 23 jaren, wonende (12 ans) in de Vrouwensteegh, geen ouders heb- bende, t.er eenreende Marritjen Jakobs van Naerden, oud 21jaren, ~ (4 ans) wonende in de Kalverstraet, wiens vader door brieven van mijn heeren genotificeert sijnde om zijn consent te vragen off reden van wijgeringe te zeggen, enz. (Kerk. huw. procl.) 21 Februari 1676 werd in de Nieuwezijds kapel begraven (graf n°. 53); een vrou, Marritijen Jacobs, kompt uijt de Toornsteegh in de Gere- formeerde Categismus, kompt int graft v.an Marritije .Jacobs Brant. Vgl. ook i. v. Abraham van den Burgh.

Brantlight (Brandlicht), Jochem. - Jochem Brandlicht 't gilt voldaen ende burgerscedul vertoont den 6 Augusti 1663. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.)