Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/115

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


In het ondertrouwregister heb ik zijn naam niet gevonden, wel iemand, die op grond van den naam der moeder, voor zijn broeder te houden is:

22 Maart 1662 ondertrouwden: Joännes Brandlight van Amsterdam, lantmeeter, out 25 jaar, geassisteert met Marritje Jochems sijn moeder, woont inde Bantemerstraat, en Geertruijd Hooghcamer, enz. (Hij teekent): Joannes Brandlight. (Kerk. huw. procl.)

10 April 1684 werd in de Oude kerk begraven: Harmen Brantlicht, schrijfmeester int Latijnse school inde Bantemmerstraat.

10 Juni 1699 aldaar: Jochem Brantlight uijt de O. Bantemerstraat


Breidenstein (Bredesteyn), Johannes. – 6 October 1640 ondertrouwden: Johannes Bredesteijn van Sarbrugge, plaetdrucker, woonende inde Tuijnstraet, out 26 jaer, geen ouders hebbende en Trijntie Pieters van Amsterdam, wed. van Dirck Dircksz., wonende int Gebed sonder endt. (Hij teekent, met Duitsche karakters): Johannes Breidenstein. (Kerkc. huw. procl.)


Breugel, Albert van. - 18 April 1664. Albert van Breugel verkoopt voor 8000 gld. aan Jan Jacobsz. Bouman, boeckdrucker, een huijs ende erve gelegen in 't midden van de Pijlsteeg, daer de drie vergulde trompetten uijthangen, van outs genaemt: het witte grendelslot. (Kwijtscheldingen LL, fol. 232.)


Breughel, Gerrit Hendricksz van. - 1 Augustus 1609 ondertrouwden: Gerrit Heijnrixsz van Breugel van Antwerpen, boekdruker, oud om- trent 36 jaren, wonende (a puero) op de Zeedijk, vertoonende des moeders consent onder de hand van Gereit Knijff, notaris t'Utrecht (?) ter eenre ende Trijutjen Cornelisdochter van Haerlem, oud 26 jaren, wonende (14 ans) inde Molsteegh, vertoonende hares moeders consent onder de hand van J. Verkerk, not. pub. -tot Haerlem, ter andere sijde. Hij teekent): Gerrit Henderlex van BrengheL (Puiboelc.) Gerrit van Breugel, boekbinder, A 0 • 1621 den 16 October. Obiit den 5 Januarij 1635. (Boe/werk. gildeb. Naamlfjst.) 9 Januari 1635 werd in de Oude kerk begraven: Gerrijt van Briekei (sic), kompt uit Dirck van Assenstech.

22 Augustus 1640 mede aldaar: Trijnten Kornelis weduwe van Gerret van Breugel, komt uijt Dirck van Assensteegh vandaen en is dardalf vier (sic) beluijt met de groot kloek. Zijn dochter Lijsbet van Brengelen ondertrouwde 6 Mei 1639 IUet den Amsterdamsehen beeldhouwer Dirck Jans Compas. (Zie de aant. uit het Puiboek in Obreen's Archief, dl. V, blz. 20.) · Een zoon volgt.


Breughel, Cornelis van. - 16 Januari 1630 ondertrouwden: Cornelis Gerritss van Breugel van Amsterdam, boeckedrucker, woonende inde Dirck van Assensteech, geass. met Gerrit Heijndrixcz van Breugel