Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/116

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


en Trijntie Cornelis, zijn moeder, met Judith Gerrits van Amster dam, woonende inde Oudebrughsteech, geass. met Gerrit Gerertss, haer vaeder. (Puiboek.)

Cornelis Breugel, boekverkooper, in 't gilt gecomen Ao. 1634 den 11 November. (In margine): uijtgescheij[den]. (Boekverk. gildeb. Naam- lijst.)

10 Augustus 1651 ondertrouwden: Hendrick van Breugel van Amsterdam, out 19 jaer, geass. met Cornelis van Breugel, sijn vaeder, wonende opde Niewendijck en Maria Ruijten borgh, enz.

2 Mei 1653 werd in de Nieuwe kerk begraven: Cornelis van Breugel in Dirck van Assensteech inde Werelt vol druck, [nalatende] 6 [onmondige. kinderen]. (In margine): Pover. (Begraafb. der Weesk.)

18 April 1664. Albert van Breugel verkoopt voor 8000 gld. aan Jan Jacobsz Bouman, boeckdrucker, een huijs en erve gelegen int midden vande Pijlsteeg, daer de drie vergulde trompetten uijthangen, van outs genaemt het witte grendelslot. (Kwijtscheldingen LL, fol. 232.)


Breuil, Tronchin du. – Zie: Tronchin.


Briot, Nicolaes, lettersteecker, machtigt Adriaen Jansz. Vos zijn zwager, in zaken erfenis van zijn vrouws vader Jan Adriaensz. de Vos. (Kladh. notaris Warnaerst sr. Amsterdam circa 1624? Meded. van Dr. A. Bredius.)


Broedelet, Wilhelmus. – 27 April 1691 ondertrouwden: Wilhelmus Braedelet van Utrecht, boekverkooper, oud 22 jaren, opde Botermart, geassisteert met ouders consent en Maria van Someren van Amsterdam, oud 21 jaren, op de Heeregracht, geassisteert met moeders consent. Deze persoonen sijn op den 20 Maij 1691 tot Nieuwendam getrout. (Kerk. huw. procl.)


Broen, Gerrit de. – 5 April 1684 ondertrouwden: Gerrit de Broen van Amsterdam, plaatsnijder, out. 25 jaren, op de Prinsegracht, geassisteert met sijn vader Bastiaen de Broen, en Dorothea van Aakerlaaken van Amsterdam, out 26 jaren, woont als vooren, geassisteert met haer moeder Elijsebet Bruijningh. (Hij teekent): Gerred de Broen. (Kerk. huw. procl.)

Gerrit de Broen, boekverkooper, heeft zijn groot burgercedul vertoont, het gild voldaen dato 30 Augustus 1728. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.)


Broen Junior, Gerrit de. – Gerrit de Broen, boekverkoper tot Amsterdam op het Rockin, zal op Vrijdag den 4 September verkopen, een extra fraije verzameling Nederduijtse boeken...., nagelaten door den heer Joan van Sevenhuysen, oud Directeur-Generaal van de Noord- en Zuijdkust van Africa. (Amsterd. Courant 20 Augustus 1733.)

13 Mei 1732. Gerrit de Broen Junior, plaatsnijder, soon van Gerrit de Broen, mede plaatsnijder en poorter, (Poorterboek.)