Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/124

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
113
JAN BUS

Putte, Cornelis Oterlijk, Jan Spancem·der, Philip Loosel, PieterVer- schueren en de erfgenamen van Gijsbert de Groot, boekverkoopers tot Amsterdam in compagnie. Voorn. octroij was den 28 Julij 1717 verleend aan de voorzaaten en predecesseuren van de supplianten. (Minuten oc!Jroijen 1731. Holland 1885. Rijks-Archief".)

Burgh, Abraham (Meijnartsz) van den. - Abraham Meijnartsz van den Burgh, boeckverkooper; (een burgers soon) 't gilt gecocht A0 • 1644 den 13 Augusti. (In margine :) obiit. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.)

16 September 1644 ondertrouwden: Abraham Meijnderss van Amster- dam, boeckvereoper, out 23 jaC:r geass. met zijn moeder Maria Riewers, wonende inde Dijckstraet en Vroutie Jans van Naerden, out 22 jaer, geen ouders hebbende, geass. met haer Oom Marten Jansz. Brant inde Jan Roompoortstraet. (Hij teekent: Abraham Meinartsz.) (Kerk. huw. procl.) .

27 Augustus 1651 werd in de Nieuwe kerk gedoopt: Maritje, dochter van Abram M. vander Burg en Vroutje Jans. [Getuige:] Hester Willems.

11 Januari 1661 werd in de Nieuwezijcts kapel begraven: een kint onder den arm lsaac van den Burgh comt uit Jan Roonpoorts- toorensteegh tot de boeckverkooper.

In de Oprechte ~1-laarl. Cour. van 1666, no. 47, wordt aangekondigd een boekverkooping op 7 Dec. 1666 te Amsterdam door Abraham van den Burgh in "De Gereformeerde Catechismus";

24 October 1669 werd in de Nie-uwezijds kapel begraven: een man Abraham van den Burgh comt uit Jan Roonpoortstoorensteegh comt int graft van Marre~jen Jacobsz, laet na 4 kinderen.

In de Opr. Hawrl. Cour. van 1670, nos. 32 _en 33 wordt aangekondigd een boekverkooping te Amsterdam op 19 Augustus 1670 door de weduwe Abraham van den Burgh. Evenzoo in 1676, no. 19, voor 19 Mei 1676. ·

9 September 1680 werd inde Nieuwezijcts kapel begraven: een -kint onder den arm Abram vanden Bergh kompt uijt de Toornsteegh kompt int graft van Marritije Jacobs. weeduwe van Marten Janse Brant.

13. Juni 1705 aldaar: een vrou Vroutje Jans, wed. Abraham van den Burgh, compt uijt het huijs van Willem van Asperen, op de hoek vande Heere-straat, aan de Keijsers-gragt, compt int graft van Marritje Jacobsz wed. van Marten Jans Brant.

Vgl. ook i. v. M. J. Brant.


Burgh, La. - Zie: Laburgh.


Bus, Jan. - 9 Maart 1687 werd op het Leidsche kerkhof begraven: A~netie Deun huijsvrouw van Johannes Bus: boeckdruckker, op de Nieuwe Heeregraft over de plantagie laet nae 2 kinderen.