Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/49

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


In de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels zijn de meeste bibliografische werken van Van Beughem, alle te Amsterdam uitgegeven, aanwezig. De opdracht der Bibliographia juridica et politica (Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios, 1680) is onderteekend: "Cornelius à Beughem Bibliopola Embricensis." Het "Apparatus ad historiam literariam novissimum" verscheen in 4 deelen van 1689 tot 1701. Onder de voorrede van het vierde deel leest men: Dabam Embricae Clivorum d. 5 Januar. A. 1701.

Beuningen, Dancker van. - 12 December 1664 ondertrouwden: Dancker van Beuningen Van Amsterdam, plaetdrucker, wedr. van Sioutie Gerbrants woont inde Angelierstrat en Maria Paulus van der Goude, oud 22 jare, geassisteert met acte van vaders consent, woont ut (supra). (Hij teekent, Danckert van Beunigen (sic)).

Beusecom, Fransoys van. - Een prent met adres "Tot Amsterdam, bij Fransoys van Beusecom, in de Kalv.erstraet Anno 16411) noemt Dozy in Obreen's Archief, dl. VIII, blz. 22 .

V""rans van Beusecom, boekve:rkoopm·, in 't gilt gecomen A0

• 1643 den 21 October. (Boelcverk. gildeb. Naamlijst.) 11 Juli 1647. Franchois van Beusecom, konstvercoper binnen Amster- dam, heeft een geschil met den plaatrmijder Salomon Savry aldaar. Deze blijft in gebreke hem een plaat te leveren met andere reeds 5 jaar vroeger aanbesteed, welke arbeid gedeeltelijk betaald is. Savry wil eerst zijn geld hebben. (Obreen's Archief, dl. VII, blz. 331.) Bcyerlant, Abraham Willemsz van. - 30 April1622 ondertrouwden' Abraham Willomsen van Beijerlant, 35 jaer (7 ans), woonende mt Engekercksteechke en Niesgien Jans van Zittert wed6 • van Abra- ham Huijbrcchsz, woonende als vooren verciaerende outrent het jaer weduwe geweest te hebben. (Kerk. huw. procl.) Vgl. i .v . Abraham Huybrechtsz. Abraham Willemsz Beijerlant, tafelboekmeester, A 0 • 1626. 27 Junij. (In margine)' Obiit. (Boekverlc. gildeb. Naamljjst.) Bicstkens, Abraham. - 20 Januari 1628 ondertrouwden' Abraham Nicolasz Biestkeus van Eemden, out 46 jaer, geen ouders hebbende, boeckvercoper, woonende inde Annendwarstraet en Agneta Petiteau van Amsterdam, out 38 jaer, geen ouders hebbende, geass. met Anna Petiteau woonende opde Coninxgracht. (Hij teekent ook: Abraham Nicolacsz Biestkens). (Ke:rk. huw. procl.) 13 Maart 1642 werd in de Oude kerk begraven: Abraham Bieskeus komt vant Water. Zie ook Moes-Burger, Amst. boekdr. etc.


Billié, Pieter. - 3 September 1651 werd in de Waalsche kerk gedoopt: jeune fille de Pierre Billie et Margriette Eelhoudt pour tesmoins Samuel Marcou et sa feme Femmettrie Janssen et Annettien Arenssen Branson.