Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/104

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

72

zijn aangepeild. Deze berg heeft het oude relief der N.W.—Z.O. loopende ketens begraven. De rivieren en de hellingen loopen dus straalsgewijze naar alle richtingen.

Wij kennen reeds den weg van de Karo-hoogvlakte af, van Kaban Djahē naar de vorige hoofdplaats Bambēl en verder naar de nieuwe hoofdplaats Koeta Tjanē, waardoor de Oostkust de afvoerweg werd der Alaslanden.

De Alaslanden omvatten het oude gebied van de kedjoerōn's Batoe Mboelan, welk landschap thans is herdoopt in Poelau Nas, en Bambēl of Ndjohor. De radja van Bambēl werd in 1914 tot dwangarbeid veroordeeld en naar Koeta Radja overgebracht wegens deelneming aan eene samenzwering, ten doel hebbende Koeta Tjanē af te loopen en de Europeanen aldaar te vermoorden. Nagenoeg alle hoofden waren in de ter elfder ure verraden samenzwering betrokken.


Vooruitgang der Alaslanden.

Thans heerschen er andere toestanden. De afdeeling gaat snel vooruit; de „djahat's" van vroeger zijn verdwenen; de toestand is geconsolideerd.

Natuurlijk komen er in een land als dit in den eersten tijd (ons bestuur is er pas sedert 1911 gevestigd!) nog korte, scherpe uitingen van ouden wrok en wraakpogingen voor, doch die hebben geene verdere beteekenis. De heerendiensten, die een bron waren van veel wrevel en onwil, kunnen nu worden afgekocht voor ƒ 6 's jaars en sedert 1 Jan. 1915 wordt daarvan algemeen gebruik gemaakt. Deze afkoop drukt de bevolking geenszins, waar nog zoo overvloedig gelegenheid bestaat om het geld te verdienen met het inzamelen van rotan en damar.

De opbrengst van belasting en afkoop van heerendienst brengen per jaar voldoende middelen in de landschapskas om daarmede de meer dan 30 K.M. wegen in de afdeeling in vrijen arbeid—gedeeltelijk van Bataks—te onderhouden.

Twee landschapsscholen zijn opgericht en hebben dadelijk een groot aantal leerlingen getrokken. Volgens recent bericht zou een jongensschool 400, een meisjesschool 200 kinderen tellen. Landbouwconcessies zijn reeds aangevraagd.