Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/208

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

162

propaganda, en zooveel mogelijk ook van inmenging in zaken, dien godsdienst betreffend.

Mohammedaansche godsdienst-beambten kunnen geene bezoldiging erlangen; enkelen genieten die evenwel in hunne kwaliteit van adviseur bij de lnlandsche rechtbanken.

Er bestaan eenige regelen voor het bestuurstoezieht op het Mo- hammedaansoh godsdienstonderwijs. Voor den bouw van moskeeën kan niet dan hoogst zelden, wanneer daartoe bijzondere aanleiding mocht bestaan, van Regeeringswege geldelijke ondersteuning worden verleend. liet opbrengen van de geestelijke belastingen is geheel overgelaten aan het goedvinden van het individu; Europeesch noch Inlandsch bestuur mag zich met de inning daarvan bemoeien.

Voor Java en Madoera zijn algemeene, voor Sumatra plaatselijke regelingen gemaakt voor toezicht van het Europeesch bestuur op kassen voor godsdienstige of liefdadige doeleinden, en op heffingen bij huwelijkssluiting en echtscheiding. Algemeene bepalingen gelden ook om vast te stellen, welke personen bevoegd zijn tot het sluiten van hu- welijken en het kennisnemen van verstootingen onder Mohammedanen. Verschillende, zeer nuttig werkende, bepalingen zijn uitgevaardigd ten opzichte van hen, die zich ter bedevaart ' naar Mekka willen begeven.


Grootere intensiteit van de belijdenis van den Islam oj) Sumatra.

De Mohammedaansche gezindheid moge op Java even sterk zijn als op Sumatra, op dit laatste eiland houdt men zich trouwer aan de voorschriften van den godsdienst en voelt men nog sterker in een Mohammedaansch land te leven.

Een merkwaardig voorbeeld hoe krachtige Mohammedaansche gezindheid (bij aanhangers van een ander geloof noemt men trouw aan den godsdienst veelal „fanatisme") kan samengaan met groote afwijkingen van het Mohammedaansche recht leveren de Minang- kabauers met hun matriarchaat. De regelen voor het Moslimsche familie- en erfrecht zijn daarmee in onverzoenlijken strijd.


Waaruit de meerdere intensiteit blijkt.

De vijf dagelijksche godsdienstoefeningen en die, welke door een voldoend aantal leden der gemeente gemeenschappelijk in de bedehuizen moeten worden verricht, worden op Sumatra trouwer in