Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/225

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

177

klasse en eene meisjesschool), Fort de Koek, Sawah Loento, Solok, Padang Pandjang en Djambi. Te Langsa zal er eene worden opgericht en andere plaatsen zullen spoedig aan de beurt zijn.

Op sommige dezer scholen gaan ook veel Inlanders; zoo zijn te Fort de Koek 50%, te Sibolga 80 a 90% der leerlingen Inlanders. Hollandsch-Chineesche scholen, onder het Europeesch onderwijs ressorteerend, bestaan te Padang, Medan en Palembang. Padang heeft nog twee scholen der Zusters van Liefde, aan eene waarvan een cursus voor het examen als onderwijzeres is verbonden. Fröbelscholen bestaan te Padang, Padang Pandjang, Medan en Koeta Radja.

 

Predikanten zijn gevestigd te Padang, Fort de Koek, Koeta Radja, Medan en Palembang; Roomsch-katholieke geestelijken te Padang, Medan en Koeta Radja (behalve de missionarissen te Tandjoeng Sakti).


§ 35. Onderwijs voor Inlanders.

Het onderwijs voor de Inlandsche bevolking op Sumatra (ongerekend het Mohammedaansche godsdienstonderwijs dat in § 32 is behandeld) vormt thans een bont geheel, bestaande uit onsamenhangende groepen scholen, staande onder drie inspectiediensten, behalve de beide takken der inspectie van het Europeesch onderwijs en die van enkele vakscholen.

Men kan nu de takken van het Inlandsch onderwijs op Sumatra aldus aanduiden:

A. Gouvernementsonderwijs.
1. Scholen der 2e klasse.
2. Hollandsch - Inlandsche scholen (vroeger scholen der 1e klasse).
3. De z.g.n. speciale scholen.
B. Volksonderwijs.
1. De neutrale particuliere scholen, vroeger gesubsidieerd op den voet van Stbl. 1895, n°. 146.
2. De volksscholen op den grondslag van zelfbekostiging door de bevolking.
3. Het volksonderwijs in Atjeh en O.
C. Zendingsonderwijs.
1. Gewone scholen.