Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/266

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

216

Bovenlanden „zeer algemeen" is. Of het euvel nu nog zeer algemeen is te noemen, valt te betwijfelen, maar zeker is, dat het nog voofkoml en dat de bevolking met de gedachte eraan vertrouwd is. Verschillende middelen worden aangewend om abortus op te wekken. Zelfs de z.g.n. eivliessteek is er bekend. Sommige negerieën zijn er voor bekend, dat men er de beste middelen, meest plantaardige, kan bereiden om de vrucht af te drijven.

Ook verschillende methoden om bevruchting te voorkomen worden aangewend.

Van andere bewoners van Sumatra zijn dezelfde practijken bekend, zooals van Bataks, Niassers en Kust-Maleiers.

Na de invoering van ons bestuur in Karo en Si Baloengoen zijn maatregelen genomen tot beteugeling van den abortus provocatus. Ook de zending maakt zich verdienstelijk door de bestrijding van dit kwaad.


Misstanden van seksueelen aard.

Behalve door de kunstmatige beperking van het kindertal en de vroegtijdige veroudering der vrouwen door overmatigen arbeid wordt het geboortecijfer stellig ook gedrukt door seksueele misbruiken en door kinderhuwelijken (§ 30). De heer Joustra verhaalt een en ander[1] over de seksueele verhoudingen bij de Karo-Bataks, waaruit eene onmatigheid blijkt, waarvan men zich geene voorstelling kan maken. Nu hebben de Bataks op dit punt vooral zekere reputatie. Er zijn echter ook van andere stammen berichten omtrent weerzinwekkende seksueele misstanden, van de Koeboes bijv. De Islam en het Christendom mogen de ergste misstanden temperen, men kan toch veilig aannemen, dat bij alle volken nog groote onmatigheid in seksueel genieten heerscht.


Ziekten en sterfte.

Het valt den Europeaan bij langdurige kennismaking op, dat er zooveel wrakke menschen onder de minder beschaafde volken voorkomen en dat de sterfte onder hen zoo groot is. Cijfers kunnen


  1. Hygiënische misstanden in het Karo-land, uitg. Bataksch Instituut n°. 1. Leiden 1909