Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/40

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

20

grens van Lebong of het boven-Ketahoendal; aan den overkant van dit machtige, gemiddeld 1500 M. hooge gebergte, dalen de rivieren af naar de Rawas en behooren alzoo nog tot het stroomstelsel van de Moesi.

Het grensgebergte tusschen Redjang en Lebong is gemiddeld 1100 M. hoog; het W. gebergte ± 700 M., doch daarin verheffen zich afzonderlijke toppen tot ruim 2000 M. Midden op het plateau verrijst een hooge bergrug, de Goenoeng Pandjang, beoosten de Ketahoen, tot 1700 M.

Deze rivier loopt over de geheele hoogvlakte; doorstroomt op 790 M. hoogte het meer van Taïs, 400 H.A. groot en 50 M. diep, en bereikt verder eene moerassige vlakte, waarna zij in Z.W. richting door de Westelijke Barisan breekt. In het laagste deel van Lebong is er eenige scheepvaart op de Ketahoen; de bedding der rivier is voor scheepvaart geschikt gemaakt.

Te Tapoes, boven het meer, is in vroegeren tijd een controleur en eene kleine bezetting geweest. Van deze plaats gaat een pad over de hoofd waterscheiding met eene pashoogte van 1670 M. naar de Rawas.

De vage berichten over vroegere goudgraverijen van de Lebongers hebben geleid tot nadere onderzoekingen, welke met succes zijn bekroond (zie § 51). Land en klimaat zijn goed en kunnen voortbrengselen van zeer verscheiden aard leveren, hebben die ook wel geleverd op kleine schaal, doch de bevolking is te dun. In vroeger tijd moet deze talrijker zijn geweest. Epidemieën, eene expeditie van uit Bengkoelen in Raffles' tijd, en vooral emigratie, die ook dezen tak van den Minangkabauschen stam in het bloed zat, hebben haar gedund.


§ 8. Midden-Sumatra.—Zuidelijk deel.

Van den Goenoeng Seblat tot de beide meren van Alahan-Pandjang toe volgt de hoofdwaterscheiding regelmatig de Westelijke Barisan 's. De voorbergen aan den W. kant bereiken bij Painan en bezuiden Padang de zee en eindigen te Padang in den bekenden Apenberg (108 M.). Dit kustgebergte is oorzaak geweest, dat tot nu toe een schakel in den weg langs de Westkust ontbrak. Het buitengewoon moeielijke stuk van Teloek Niboeng tot Boengoes, slechts 10 K.M. lang en f 136 000 gekost hebbend, is juist voltooid.