Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/89

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

59

dan het omliggende terrein. Een ijzeren kabelbrug over de rivier is in aanbouw. Een andere weg geeft aansluiting aan den weg in aanleg van Si Borong-Borong naar Baroes.

Eenige aanvragen om erfpachtsperceelen zijn reeds ingediend. Zou daar nog iets van komen?

De Pak-Pak is nog slechts ladang-bouwer en boschproductenzoeker; sawah-bouw moet hij nog leeren van de buren. Van de boschproducten is benzoë de hoofdzaak, doch de wijze van benzoëwinning is primitief. De benzoëboom wordt ook opzettelijk aangeplant. Andere boschproducten van belang zijn rotan, damar en kamfer. Aan de kamfer (Kapoer Baroes) ontleende Baroes vroeger zijne bekendheid. Men tracht de winning van caoutchouc en getah-pertja ingang te doen vinden. Op 't oogenblik brengen de boschproducten meer op dan sawahbouw, maar een blij venden grondslag voor welvaart vormen zij niet.

De handel richt zich op de pangkalan's van de Singkel-rivier. Wellicht zal de weg naar Baroes tot den bloei van dit handelsplaatsje bijdragen.


§ 16. Het Tobameer en de onderafdeelingen Toba en Samosir.

Zestig jaar geleden was het Tobameer nog slechts door vage geruchten en ongeloof wekkende wonderverhalen bekend. In zijn History of Sumatra van 1811 spreekt Marsden er reeds van; Anderson teekende in 1823 vrij juiste, mondeling verkregen informaties omtrent het meer op. In 1853 deed Dr. Neubronner van der Tuuk zijn bekende reis van Baroes uit en bereikte het mysterieuze meer; hij logeerde zelfs drie dagen bij Si Singa Maharadja te Bakkara.

Vijftien jaar lang werd het gewijde meer toen weer door geen Europeaan gezien, totdat (in 1868) de controleur Cats baron de Raet op eigen initiatief politieke aanraking zocht met de Karo-Bataks en bij die gelegenheid den Noordelijken meeroever ontdekte. Weer vijf jaar later waagden zich een drietal Duitsche zendelingen, Johann, Heine en Mohri, van Si Lindoeng uit aan den meeroever, doch zij moesten haastig vluchten. Si Singa Maharadja werd wakker en dertig jaren lang heeft hij zich met zijne zwakke krachten tegen de uitbreiding van onzen invloed verzet. In 1877 hadden er door