Pagina:Longinus - Over de verhevenheid.pdf/5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


 

VOORBERIGT.

 

Onder de schriften over de Redekunst, uit de oudheid tot ons bewaard, is het werkje van longinus over de Verhevenheid door deskundigen altijd op zeer hoogen prijs geschat, en als een der voortreffelijkste aangemerkt. Men bewonderde daarin niet alleen de juistheid en schranderheid der aanmerkingen, maar in ’t bijzonder ook de fraaiheid, kracht en verheffing van den stijl, waarin longinus zijne meest geliefde schrijvers, Plato en Demosthenes, op het loffelijkst heeft nagevolgd. Bij het lezen van hetzelve met gelijke bewondering aangedaan, besloot ik reeds voor vescheidene jaren hetzelve van tijd tot tijd ten leidraad te nemen bij mijne lessen, door welke ik meende mijne hoorderen, niet alleen ter kennis en beoefening der Nederduitsche taal en letterkunde, maar in ’t bijzonder ook ter vorming van een’ zuiveren, sierlijken en krachtigen stijl te moeten opleiden. Tot het laatstgemelde oogmerk kwam mij het werkje van longinus bijzonder dienstig voor; weshalve ik het raadzaam vond, deszelfs verhandeling van tijd tot tijd de plaats te doen vervangen van mijne eigene uitgewerkte