Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/34

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Volght den jnhoudt vande Procuratie voorde Plenipotentiarissen vande Heeren Staten Generael. De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, Allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren lesen Salut, Doen te weten, Alsoo wij Ons hierbevorens bij alle gelegentheijt met een oprechte sincere wille ende intentie seer genegen hebben getoont, Dat het langdurich Land verderffelick ende bloedich oorloch inde Nederlandsche Provincien, over veele Jaren verwect ende vervolgens tot nochtoe gecontinueert ter nedergeleijt soude hebben mogen worden, tot der selver Provincien gemeene beste ende soulagement vande goede Ingesetenen vandien, ende dien- volgens oock comen te vervallen ende te verdwijnen d'oorlogen in andere verre afgelegen plaetsen en Zeen, die uijt den voors. Nederlandschen Oorloch jegens onse wederpartije haren oorspronck hebben genomen, Ende sijnde met onderlinge accoort uijtgecosen de Stadt Munster in Westphalen, tot een versamelinge ende handelinge van een generale ruste inde Christenheijt, hebben