Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/35

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


voor goet geacht te noemen personnagien dewelcke met alle authoriteit en volmacht fullen assisteren de voors. Versame- linge ende handelinge om te helpen adsopieren den voors. lang- durigen Land verderffelijcken en bloedigen oorlog inde Neder- landsche Provincien verwect, Soo ist, dat wij ons volcomentlick betrouwende opde Wijsheijt, Voorsichticheijt, Ervarentheijt, Intelli- gentie, gertouwicheijt, ende ijver tot den dienst der opgemelte Vereenichde Nederlanden, vande Heeren Bartolt van Gent, heer van Loenen en Meynerswijck, Amptman en Dijckgraeff van Bommel, Tielre, ende Bommelerweerden, Gedeputeerde in Onse Vergaderinge uijt het Lidt van die Edelen vande Procincie van Gelderlandt; Heer Johan van Matenesse, heer van Matenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen ect. Gecommitteerde Raed uijt d'ordre vande Ridderschap ende Edelen van Hollandt en WestVrieslant, hoochheemraedt van Schielandt, Heer Adriaen Pauw, Ridder, heere van Heemstede, Hogersmilde, Rietwijck, Nieu- werkerck etc. Eerste Presiderende Raed ende Reeckenmeester des Graefflicheijts van Hollandt ende WestVrieslandt; Heere Johan de Knuijt, Ridder, heere in Oudt ende Nieuw Vosmer, eerste ende representerende den Adel inde Staten ende Raed van het Graeffschap van Zeelandt, Ordinaris Raed van sijne Hoogheijt den heere Prince van Orange; Heere Godart van Reede, heere van Nederhorst, Vredelandt, Cortehoeff, Overmeer, Horstwaert etc. Gecommitteerde in onse Vergaderinge uijt de Ridderschap en Edelen vande Provincie van Utrecht; Heere Frans van Donia, heere tot Hinnema in Hielsum; Heere Wilhem Ripperda, heere tot Hengeloo, Boxbergen, Boculoo, ende Russenborgh etc. Gecommitteerde in Onse Vergaderinge uijt de Ridderschap en Edelen vande Provintie van Overijssel; Heere Adriaen Clant tot Stedum, heere van Nittersum, respective Gedeputeerden in Onse Vergaderinge ende extraordinaris Ambassadeurs in Duijtslandt, Gevende deselve te samen, ofte ten minsten't meerendeel vandien (:by absentie ofte ongelegentheijt van