Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Stedum, heere van Nittersum etc, ordinaris Gedeputeerde ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael van wegen de Provincie van Stadt Groeningen ende Ommelanden. Alle Extraordinaris Ambassadeurs en Duytsland en Plenipotentiarissen van de gemelte heeren Staten Generael, opde algemeene vredehandelinge. Alle versien met volcomene procuratien geinsereert aen het eynde van desen, dewelcke vergadert binnen de Stadt Munster in Westphalen, met gemeyne bewilligingh beraemt tot de handelinge van algemeijne ruste en de Christenheyt, in cracht van hare voors. procuratien, voor, ende in naem vande voors. heeren Coninck ende Staten hebben gemaect, gesloten en geaccordeert de naervolgende articulen. 1. Inden eersten verclaert den voors. Heer Coninck ende erkent, dat de voors. Heeren Staten Generael vande Vereenichde Neder- Landen, en de respective Provincien vande selve, met alle haer geassocieerde Landschappen, Steden en aenhorige Landen, sijn vrije ende Souveraine Staten, Provincien en Landen, opde welcke, noch op haer geassocieerde Landschappen, Steden en Landen voors. hij heer Coninck niet en preten- deert, noch nu, ofte namaels, voor hem selven, sijne successeurs en nacomelingen immermeer ijets sal pretenderen, ende dienvolgens te vreden te sijn met deselve Heeren Staten te tracteren, gelijck hij doet by dese jegenwoordige, een eeuwige Vrede, opde condities hier naer beschreven en verclaeren. 2. Te weten, dat de voors. Vrede sal wesen goet, vast, getrouw, en onverbreeckelick, en dat dienvolgends sal sijn ophoudinge van alle acten van hostiliteit, van wat fatsoen die sijn, tusschen den voors. heer Coninck ende Staten Generael, soo ter Zee, andere wateren, als te Lande, in alle hunluijden respective Coninckrijcken, Landschappen, Landen ende Heerlicheden, ende voor al haerluijden Ondersaten en