Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Majesteijt in sijnen Rade van State, en Hooghen Rade over de saecken van Nederlandt en Bourgogne omtrent sijn persoon, en sijn Plenipotentaris opde tractaten vande generale Vrede. En de voors. Heere Bartolt van Gent, heere van Loenen ende Meijderswijck ect. Amptman ende Dijckgrave van Bommel, Tieler ende Bommelerweerden, Gedeputeerde ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael, uijt het Lidt vande Ridderschap en Edelen vande Provincie van Gelderlandt; Heere Johas van Matenesse, heere van Matenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen etc. Gecommitteerde Raed, en Gedeputeerde ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael, uijt d'ordre vande Ridderschap ende Edelen van Hollandt, ende Westvrieslandt, hooch heemraet van Schielandt; Heere Adriaen Pauw, Ridder, heere van Leemstede Hogermilde etc. eerste presiderende Raed ende Reeckenmeester des Graeffelicheijts van Holland ende Westvriesland, ende van wegen deselve Provincie Gedeputeert ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael; Heere Johan De Knuijt, Ridder, heere van Oudt ende Nieuw Vosmar, eerste en representerende den Adel inde Staten ende den Raed van het Graeffschap van Zeeland, ende ter Admiraliteit aldaer, eerste Raed van Sijn Hoochheijt de heere Prince van Orange, ordinaris Gedeputeerde ter Vergaderinge vande heeren Staten Generael; Heere Godart van Reeden heere van Nederhorst, Vredeland, Cortehoeff, Overmeer, Horstwaert etc. President vande Heeren Edelen ende Ridderschap des Landts van Utrecht, en in der selver name comparerende ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael; Heere Francois van Donia, heere tot Hinnema in Hielsum etc. Gedeputeerde ter Vergaderinge vande Heeren Staten Generael van wegen de Provintie van Vrieslandt; Heere Wilhelm Ripperda, heere tot Hengeloo, Boxbergen, Boculoo, ende Russenborgh etc., Gedeputeerde ter Vergaderinge vande Heeren Staten GEnerael, uijt de Ridderschap ende Edelen vande Provintie van Overijsse, Heere Adriaen Clant tot