Pagina:Nansen's Poolreis.djvu/77

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

75

de lente door, ongerust geweest, dat de Fram eerder dan wij terug zou komen. Het was ons een opluchting, toen we hoorden, dat men niets van de Fram had vernomen. Zoo was dan onzen vrienden nuttelooze angst en zorg bespaard.

Ik zond onmiddellijk een telegram aan den Koning en de Noorsche regeering, dat alles wel was aan boord van de Fram toen wij van haar vertrokken, en hoe ik stellig verwachtte dat het schip met de overige leden onzer expeditie binnen zeer korten tijd behouden zou terugkeeren.

Groot was de vreugde toen ik, op den 25sten Augustus, te Hammerfest, een telegram ontving uit Skjarvö, een kleine haven niet ver van daar, met het bericht dat de Fram er 's nachts was aangekomen en dat alles wel was aan boord.
 

Hoe het verder ging met de Fram.


Het verhaal van Sverdrup.


Sverdrup's instructiën.

Toen ik de Fram verliet, gaf ik mijne instructiën aan Sverdrup. Onder andere zaken behelsden deze het volgende:

»Het voornaamste oogmerk van de expeditie is om door te dringen in de onbekende Poolzee, van het gebied bij Nieuw-