Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/79

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

- 71 -

kenburg, die ons hetzelve goedgunstig heeft toevertrouwd. Indien wij het wel hebben, heeft Heilerhof aan den voet zijner opstellen, geplaatst in de jaarboekjes van Maastricht, er geene melding van gemaakt. Het draagt op de eerste bladzijde den naam van Mathias Heilerhof en is door den druk nog niet bekend geworden.


1266. Int jaer MCC.LXVI waert der Cathuser orden gesticht.

1313. Int jaer MCCC.XIII op sint jans avont worden te Brugge in Vlaengeren XVIII wyver verbrant van ketterye.

1333. Int jaer MCCCXXXIII doen galt men een quart wyns om eyn ey en den besten om twee eyeren, ende der wyn hyet Nasse lodewich.

1353. Int jaer MCCCLIII waert onser liever vrouwen choer ende det Heren huys te Aecken in den mert aengelecht.

1386. Int jaer MCCCLXXXVI doen was alsoe vuel wyns gewassen dat men te Collen een voeder wyns golt om IIII gulden ende wye syn eyghen vaet hadde den vulde men syn vaet om eynen gulden.

1393. Int jaer MCCCXCIII bleven die van Triecht voer sinte Mariegraten doot vanden greve van Morse.

1408. Int jaer MIII.VIII lagen die Luycker voer Maestricht, XVII weecken lanck, soe vuer soe nae [1] en hyelden hunnen Heer Her Jan van Beyren uytenlande, tot Triecht liggende; ende Hertich Jan van Boirgoingen en Hertich Wyllem van Hollant ende der greve van Naemen streden by elcht [2] tegen die Luycker; aldaer bleef

  1. Vergelljk Chapeauville III, bladz. 81— 82 .
  2. Bij Chapeauville bl. 81 staat Eicht; de schrijver bedoelt den slag in Othée.