Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/83

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 75 —

1408 Int jaer MIIII.LXVIII voer alderheilgenmisse quam myn Heer van Boergongen metten coninck van vrankryck met groter macht voir Ludick en stormde Ludick ende daer blevener vuel doot aen by de syden, en opten sondaech voer alderheyligendaech omtrent IX uren des smorgens doen waert Luyck gewonnen en myn Heer van Boergoinge quam bennen Ludick, en der Luycker ein grote menichte liepen ewech, daer quamen zy inder Missen in die kercke te Mynderbrudere en namen den priester die kelcken over den elter uter hant ende corporalen, ende sloegen luyden in die kercke doet voer die elteren dat dat bloot noch huyden daechs daer aen die muyren steyt, tot sint Bartholomey, ten Preeckeren, ende te Mynderbruederen, roufden alle kercken sonder sint Lambricht, die cloesteren ende alle abdïen, namen dat Heylichdom, cleyneten, clocken, buecken en al dat sy crighon mochten, sloegen die alde mans en wyven en kynder doot, dat zy zoe achter straten lagen, dat men daer over reet en ginge, ende namen die erme luyden diesy creghen en bondense tsamen met X of XII te mael en worpense in die Mase, voert namen sy die vrouwen en die meechden en slotense op camere en dreven hunnen wyl met hun en vercrachdense en dan dootdense soe, dat creyten dat men alle die straten door hoorden roepen, wapen wapen in den Hemel ende inde Erde! En daer warter met grote scepen int middel in die Mase vuel die verdroncken. Ende in die stadt van Triecht van denen van Ludick (weurden) vuel in die Mase geworpen ende ock gehangen aen nootboomen ende aen wyen. Daerna sint Mertensavont waert der merck tot Ludick aengestecken en voirt die ganse stadt te mael verbrant, dat grote schaede waes en hadden sys nyet verdient.

1460. Int jaer MIIII.LXIX was Hertich Karle bycans vergeven van synen broder Boudowyn der Bastert van Rysel, mer Godt versaecht.