Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/84

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 76 —

1474. Int jaer MIIII.LXXIIII.....soe toech Hertich Karle van Boirgonge doer Triecht tot Nuyswert met meniche mannen, hertogen, greven, ridderen en knechten tot XVIII. tou ofte meer op sint Marien Magdelenen avont.[1]

1477. Int jaer MIIII.LXXVII... worden om Wyck te Triecht die nuwe wellen ende graven gemaeckt van den rondel tot Hogebruggen port.

1478. Int jaer MIIII.LXXVIII... waert gemaeckt te Wyck die nuwe veste buyten die muyren van Hogebruggenport tot sint Mertensport. [2]

1482. Int jaer MIIII.LXXXII op sint Audactus daech op eynen vridaech quam Her Wilhelm van Arenbergh met vuel Fransoysen bennen Ludick, ende zy sloegen myn-

  1. De Hertog, die bij Maastricht met zijne hoofdarmee in verbinding kwam, steeg bij de nonnen van het adelijk klooster St. Gerlach bij Valkenburg af en hield aldaar eene algemeene monstering der troepen. Zijne gansche legermagt ging het getal van 18,000 man door de Chronijk hier aangegeven ver te boven. Eenige schrijvers schatten dezelve op 60,000 andere op 80,000, Pistorius geeft zelf 100,000 man op. Zij was in vier kolonnen verdeeld. De eerste bestond uit Franschen, de tweede uit Britten, de derde uit Italianen en de vierde uit Vlamingen en Duitschers. Zie Aldenhoff: Beitrage zur Neuser Chronick, Dusseldorf 1785, bl. 155.
  2. Zie hier hoe een tijdgenoot, Matheus Herbenus, in zijn werkje: De Trajecto instaurato, zich over de vernieuwingen der vestingswerken te Wyck uitdrukt. "Fossae alque aggeres qui reliquam partem civitatis, quæ Vicus dicitur, circumdant, multiplices sunt, neque uno tempore facti, quippe quia fossa quæ muro civitatis propinquior est admodum sicca ac stricta esset, intra nos annos 4O ampliata est et munita a Mosâ usque ad Mosam. Quidquid reliqui operis ibidem reperitur intra hos annos octo est perfectum, nam ante fossam prædictam aggeres sunt mira diligentia notabilique altitudine positi, ante quos et altera fossa est, aquis copiosa, deinde et alii aggeres etiam ad notabilem altitudinem sublevati, ita ut locus, quondam debilissimus nunc factus est fortissimus. Hos aggeres itaque muniunt et ornant quinque aut sex fortissima propugnacula, nam supra pontem qui juxta Sanctum Martinum est, porta propugnacula posita est, intra hunc et portam Hoogbruggen fortalitium est firmissimum supra portam Hoogbruggen, domus ubi excubiæ exercentur, hae æstate posita, interquam domum et portam propugnaculum hoc anno adjunctum est. Ascendendo deinde ad austrum in angulari parte, quæ ad Rondellum ac Mosam spectat, In aggere turris cœpta est validissima verum nondum perfecta, postquam turris fortissima consummata est juxta Rondellum, quæ cum magna parte muri novissime facti aggeres claudit. (Bulletins de la commission royale d'Histoire de Belgique, tom. XII, p. 17.)