Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/96

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 88 —

Ludick[1] ende storff op eynen donderdaech endewaert des vrydaechs daernae begraven ontren ten II uren nae noen.

1506. Int jaer XV.VI inden braecmaent den VIII daech op eynen maendaech doen quam voer saramentsdaech, doen hulden die goede Heer van Ludick Her Erardus van der Marck Tricht ende des selven Sacramentsdaech dede hy die Hoechmisse (te) Sint Servaes ende droech dat Heylich Sacrament om in die processie.

1507. Int jaer XV.VII den XX daech in die Sprockille op eynen saterdaech hevet seer gedondert ende gewerlick ende gehagelt ende geregent ende seer geweyt ende des selven daechs heeft die sonne seer schoen geschenen.

Int selve jaer den XXIIII daechs in den Meert op eynen goensdaech ende het was op onser liever vrouwen avont doen quam vrouwe Margriet van Brabant wt Savoyen ende toech na Brabant.

Int selve jaer den XXII daech Augusti ende was op eynen sondaech doen was eyn groet onweder in die locht als van donder ende blixem ende hagel ende die hagelsteyn vilen also groet wyc groete nuet ende soe groet wyc hoinder eyer ende die plat ende ront wyc schiven met canten ende met tacken ende der was seer vuel.

Int jaer XV.VII op onser liever vrouwen daech cleen kersmisse doen quam Her Robrecht van Arenborch met vuel fransousen ende toech nae Gelderlant ende met vuel Luycker; ende die Limborgiere ende die uten lande van Daelhem toegen doer Triecht, sterck wael drie duysent

  1. Jan van Horne, die te Maastricht overleed, stierf zoo als onze Chronijk dat aanstipt den 18 December 1505 en niet den 17 Januarij 1506 zoo als Chapeauvelle en na hem de schrijver eener latijnsche noot over zijne grafstede op Lichtenberg, geplaatst in de Bulletins de la Commission royale Belge d'Histoire, tom. I, n° 4, 3me série, dat aanstippen. Zie Fisen ad ann. 1505.