Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/99

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 91 —

Int jaer XVe ende VIII inden braecmaent des II daechs doen wart dat slot ende huys van Protem (?) opgegeven ende daer waert vuel gehangen by den huyse, ende, waert opgegeven in wyllen myns genedeghen Heer Hertich van Brabant ende den genedighen greve van Anjous ende der stadt van den Bosse ende des Hollenscher steden al hunnen wyl daer met te doen.

1509. Intjaer XV.IX des IIII den daechs inden Mei doen hebbet soe gehagelt dat die straten al bedeck waren met hagel steynen, dat men die steyn nyet en saech vander straten.

Item int selve jaer den XXVI daech inden Even maent ende was inden vesperen datse vernae wt was, doen waert dat crucifix opgehangen in onser liever Vrouwe Kerck (te) Triecht ende was schoen gemaelt ende der choer was ock schoen gemaelt, ende die kercke was een ander jaer te voeren gevisitert ende ock gemaelt.

Int jaer XV. ende IX opden XXIX ten daech Decembris sat die stadt van Triecht op dat maelgelt, op iegelyck vaet enen halven stuver ende dat doerde tot in den jare X ende ginck aff op sint Gielis daech.

1510. Int jaer XVe ende X doen was derthiendaech op eynen sondaech, ende int selve jaer was der achterwynter lanck VII weecken ende paesdaech quam des lesten daechs in den Meert ende was sinte Balbina daech.

Int selve jaer wast Heylig (endoms) kermis, ende men toondent erstwerff den IX daech inden Huymaent ende was des IIII den daechs voir sinte Margrieten daech.

Int selve jaer galtmen IX vaet korns roggen om eynen beseeyden Hornsgulden ende een vaet terve galt IIII stuver ende een vaet gersten galt III stuver ende eyne Horns gulden galt XXII stuver.

Int jaer XV. ende X des VIII daechs September en was op onser Liever Vrouwen geboerten daech doen