Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/98

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 90 —

gaven ende die ander geestelicheyt; ende om der selver accysen wyl als te weten van holt en de coelen hadden sy die stadt geladen in Brabant ende deden haer groeten hynder ende schade van gedinghe; ende dat wart gesoent, mer die Heren van sint Servaes moesten die custen al te samen betalen.

1508. Int jaer XV.VIII also was der achter wynter also lanck dat paesdaech quant des XXIIII daech in April ende was op sint Joris daech.

Int jaer XV. ende VIII op den XXIII daech inden braecmaent ende het was op eynen Sacraments avont doen quam der cardinael van Romen in die stadt van Triecht met groten staet ende waert met groeten staet in die stadt gehaelt met bey den collegien ende met den IIII orden ende metter stadt ende met der ambachtstoertsen. Ende van Triecht toech hy in Brabant.

Int selve jaer sterft (er) seer (te) Triecht. Ende het storven vuel jonger menchden ende ock vuel vrouwen van kinde. Ende het storff al van inden Mey tot by Kersmisse.

Int jaer MVe ende VIII doen was daer grote onrust tusschen die stadt van Triecht ende dat lant van Valckenburch, als te weten van schettinge, als datter Drossaert seer schedde der burger guede. Ende des nyet geven en wolden, die gingen die schetmeesters penden en dede hun groeten schaide. Alsoe ist geschiet dat die stadt van Triecht in Brabant is getrocht tegen den Drossaert van Valkenburch in die cancellerie ende voer den Keyser. Ende der Keyser met alle den Heren hebben gewesen dat die borger van Triecht hun erffgoet sal syn te ewighen daghen scetten vry in die landen van over-Mase.[1]

  1. Zie Pélerin, p . 274-275.