Pagina:Reize door de majorij van 's Hertogenbosch.djvu/113

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 101 )

weg en lantaarnen, zoo dat het eer een Vlek dan een Dorp gelijkt; het pronkt met eene ſchoone Kerk en mooië tooren, die nog nieuw is, zijnde de voorige door den blikſem afgebrand, ook is 'er een fraai Raadhuis. De rivier de Aa ſtroomt zeer vermaaklijk langs dit Dorp, en de wandelwegen, die de korte tijd mij toeliet te bezigtigen, bevielen mij zeer wel. In dit Dorp wierd de beroemde Ingenieur C. J. Krayenhof gebooren. Deeze kundige Man is zeer bekend door het aanleggen en voltooiën van het Cannal Imperiäal in Spanjen, zijnde, gelijk men weet, eene ſchoone vaart; niemand in Spanjen had kennis genoeg, om dezelve te delven, om te waterpasſen, ſchutſluizen enz. te bouwen, deeze eer komt alleen toe aan een' Vaderlander; ik vraagde hier naar deezen Man, doch niemand wist, wie hij geweest was of dat hij hier was gebooren, dit ergerde mij; doch de Majorij is het land niet, om kunde en verſtand der vergeetenheid te ontrukken; ware hij Roomsch geweest, en had hij iets tot het bijgeloof toegebragt, of de dweepzucht aangevuurd, dan ware zijn naam zeker niet in vergeetenheid geraakt, doch ſchoon Vegchel en de Majorij zulken grooten Man onwaardig was, de geſchiedenisſen hebben reeds zijnen naam vereeuwigd, en hij zal gewis, zoo lang het Canaal Imperiäal aanwezig is, in Spanjen in geheugen blijven. – Na den middag ging ik naar Schijndel, en kwam 'er eerst tegen den avond aan, wijl ik van den regten weg was afgedwaald; ik was zeer vermoeid, en had dus

geen
G3