Pagina:Tweede reize door de Majorij van 's Hertogenbosch.pdf/112

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
( 92 )

liefhebberij hier in vroegere dagen zeer in gebruik geweest is, anders zou men 'er zeker geen ſpreekwoord van ontleend hebben. – In de Heide bij Nistelrode liggen ontzaglijk veel Keiſteentjens, ſommigen echter zijn zeer groot, en weegen eenige honderd ponden. – Men zegt: dat onder dezelve ook diamanten gevonden worden.

Van hier deed ik eenen keer naar Geffen en Nieuwland. – Het eerste Dorp pronkt met eene ſchoone Kerk en tooren, als mede met een Kasteel. Het laatſte bezit ook eene voortreflijke Kerk, zijnde voorzien van eene overheerlijke Grafplaats van de Heeren deezes Dorps; de tooren, die taamlijk hoog is, heeft eenen grooten knop. Dit is al het aanmerkenswaardige, dat ik hier beſchouwde; ook zouden deeze beide Dorpen in de rampen des oorlogs in voorige tijden zeer ſterk gedeeld hebben.

Op mijne wandeling van Heeswijk herwaards, wierd mij door eenen Man verhaald, dat hij zeer dikwijls, zelfs nog zeer kort geleeden, door de Nacht-merrij wierd bereeden, dus drukte hij zich uit; doch nu wilde hij, omdat zij hem niet in rust wilde laaten, een Mes mede te bed neemen, om haar, als zij weder kwam, dood te ſteeken. Ik trachtede hem te overreeden, dat alles natuurlijk was; gaf hem eene beſchrijving van dezelve, en verzekerde hem, dat, indien hij 's avonds weinig at, niet op zijnen rug ging liggen, of zeer laag met zijn hoofd, en zich met geene beängſtigende gedachten bezig hield, hij dan van

de-