Pagina:WitteHeinrich1890 In en om Valkenburg.djvu/10

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
VI
VOORREDE.

Hiervoor nu ben ik veel dank verschuldigd aan mijn vriend, Jhr. L.J. Quarles van Ufford, le Luitenant bij de Hussaren, die, tijdelijk op non-activiteit, in de wandelingen aldaar een goed middel meende te zien tot herstel zijner gezondheid, en gaarne de teekening en de verdere zorg voor de beide kaarten, die van de omstreken en die van Valkenburg zelf, op zich nam.

De eerste werd vervaardigd naar de stafkaart, met zulke wijzigingen, als voor dat doel noodig schenen, terwijl voor die van het stadje de kadastrale kaart als hulpmiddel diende.

Ik neem deze gelegenheid waar, om den heer quarles van ufford voor de vele moeite en de zorg die hij zich daarvoor gaarne getroostte hier openlijk te bedanken.

Wat de inrichting van het boekje betreft, zij hier opgemerkt, dat ik er alles uit liet vervallen wat niet bepaald op de wandelingen betrekking heeft. Daar er werkelijk veel meer in moest worden opgenomen, en het boekje, met het oog op den prijs, toch niet uitgebreider mocht worden, en ik er bovendien de kaarten bij wenschte, achtte ik het 't beste er het hybridische karakter van half als gids en half voor lektuur ingericht te zijn aan te ontnemen, en het geheel als „wandelgids" in te richten. Ik meen te mogen gelooven dat het daardoor voor het gebruik veel zal gewonnen hebben.

Heeft de eerste uitgaaf er zeker niet weinig toe bijgedragen om de opmerkzaamheid van zeer velen in Nederland op Zuid-Limburg te vestigen, deze nieuwe uitgave moge voor menig bezoeker een niet onwelkome en nuttige gids zijn.

 

Leiden, December 1889.

H. W.