Pagina:WitteHeinrich1890 In en om Valkenburg.djvu/9

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 

VOORREDE

 

VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

 

 

Ofschoon het aantal bladzijden van dezen herdruk ongeveer gelijk is aan dat van de eerste uitgave, mag deze tweede toch niet alleen een geheel omgewerkte, maar ook een vermeerderde heeten.

Toen ik, nadat dit boekje verschenen was, elken zomer, soms zelfs tweemaal, eenige dagen naar deze zoo aantrekkelijke streek toog, en de omstreken van Valkenburg doorwandelde, bleek mij spoedig dat verscheidene wandelingen niet vermeld waren, die toch niet onvermeld mochten blijven, zoodat ik besloot, om, mocht een herdruk noodig worden, daarin te voorzien.

Tot mijn wezenlijke voldoening vernam ik in den vorigen zomer, juist nadat ik weer een dag of wat met een mijner vrienden daar had doorgebracht, dat het boekje uitverkocht en een herdruk wenschelijk was.

Dit noopte mij er in September andermaal heen te gaan, thans met het bepaalde doel om van een en ander nog eens goed notitie te nemen. Te meer kwam mij dit wenschelijk voor, daar ook de toevoeging van een kaart mij noodig scheen, en de daarop aan te geven wandelwegen vooraf nauwkeurig moesten gevolgd worden.