Pagina:WitteHeinrichFlora1868.djvu/89

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
 

ECHINACEA PURPUREA Mœnch.

Nat. Familie:

COMPOSITÆ.

Klasse en Orde van LINNÆUS:

SYNGENESIA FRUSTRANEA (Vruchteloos-Zaâmhelmige)[1].

 

 

Wèl is het weder eene oude bekende, die ik thans de vrijheid neem aan mijne lezers voor te stellen; immers, na in 1699 uit Noord-Amerika in Europa ingevoerd te zijn, kende de waardige William Curtis haar reeds in 1793[2] de eer toe, tot weinige uitverkorenen te behooren, die bij de beminnaars van planten en de kruidkundigen te gader een plaatwerk zouden inleiden, 't welk sedert wel is waar, nadat de dood den eersten grondlegger ervan had weggenomen, door de zorg van anderen wordt voortgezet, maar in de zes en zeventig jaar van zijn bestaan niet alleen niets in de algemeene schatting verloren heeft, maar integendeel nog steeds roemvol zijn goeden naam staande houdt.

In de eerste aflevering namelijk van het Botanical Magazine vinden we op de tweede plaat reeds eene vrij goede afbeelding van de plant welke ons thans bezig houdt.

Vergis ik mij echter niet, dan is zij, hoe lang ook reeds in Europa bekend, voor velen nog eene vreemdelinge; hoe dit ook zij, zeker is het dat ze eene zeer fraaije burgeres onzer tuinen is, en als zoodanig eene plaats in dit album overwaardig.

Het gaat, en dat kan trouwens niet anders, met de waardeering van de schoonheid der


  1. De Klasse der Zaâmhelmige, de negentiende van het Linnæaansche stelsel, omvat al die planten, in welker bloemen de meeldraden niet afzonderlijk te onderscheiden zijn, wijl de helmknopjes in de lengte met elkaar zijn zamengegroeid, terwijl echter de helmdraadjes niet vereenigd zijn. De onderafdelingen of Orden werden door Linnaeus bepaald naar den toestand der afzonderlijke bloemen, welke het bloemkorfje (zie in den tekst) zamenstellen. Bij de Vruchteloos Zaâmhelmige nu, zijn de grootere randbloempjes geslachtloos en bij gevolg onvruchtbaar, terwijl de veel kleinere schijfbloempjes tweeslachtig en vruchtbaar zijn.
  2. Bedoeld is:1787, de eerste jaargang van Curtis' Botanical Magazine; zie: Rudbeckia purpurea (in het complete magazine, Biodiversity Heritage Library). Zie ook: afbeelding op 16 px Commons logoWikimedia Commons (Wikisource-ed.)