Pagina:WitteHeinrichWandelBennekom1902.djvu/135

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


 

XX. RIJTOEREN.

 

De gelegenheden voor grootere en kleinere rijtoeren zijn ook hier talrijk genoeg; waarbij echter in aanmerking moet genomen worden, dat de zandwegen slechts bij uitzondering voor vierwielige rijtuigen bruikbaar zijn. Ware dit anders, dan zou een opsomming ervan schier onmogelijk zijn.

Maar, al moet men zich hierbij tot de harde en de straatwegen bepalen, is de keuze toch nog ruim genoeg, en is er dus ook voor hun, die geen groote wandelingen kunnen of willen maken, overvloedig gelegenheid om op weinig kostbare wijze, met goede rijtuigen, deze omstreken te leeren kennen.

Er is maar één stalhouder, die echter verscheidene gemakkelijke rijtuigen en goede paarden heeft; daarbij zeer billijk in zijn eischen is.

Men zij er echter op verdacht in 't midden van den zomer 's avonds vooraf of vroeg in den morgen te bestellen, zoo men door het "alles besproken" niet teleurgesteld wil worden.

De hiervolgende opgave werd ons verstrekt door den Voorzitter der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, die de rijtoeren in verschillende richtingen beter kent dan wij, en wiens opgaven dus betrouwbaarder zijn dan dit met de onze het geval zou kunnen wezen.

Hij ontvange daarvoor bij dezen onzen vriendelijken dank.