Petrus Herman Scheltema/J. van der Endt Jsz.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
J. van der Endt Jsz.
Auteur(s) P.H.S.
Datum Zaterdag 15 januari 1916
Titel † J. van der Endt Jsz.
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 51, 3, [9]
Opmerkingen Jacobus Alida van der Kloes vermeld als Van der Kloes
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

† J. van der Endt Jsz.


      Op 5 Januari jl. overleed te Rotterdam de heer J. van der Endt Jsz., eenig firmant der uitgeversfirma J. van der Endt & Zoon te Maassluis en in de bouwkundige kringen geen onbekende. Jarenlang toch werd het weekblad „Architectura”, orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia, bij genoemde firma uitgegeven; ook het standaardwerk van Prof. van der Kloes, „Onze Bouwmaterialen” kwam tot tweemaal toe van hare persen. Het weekblad „da Ambachtsman” en nog enkele andere technische bladen werden door haar uitgegeven en reeds sedert meerdere jaren wordt ook „de Opmerker” te Maassluis gedrukt, al is ook de zetel van ons blad te ’s-Gravenhage gebleven.
      Door alle vakgenooten, die in verband met deze uitgaven met den heer Van der Endt in aanraking kwamen, hebben wij steeds met grooten lof hooren spreken over de van hem ondervonden welwillende medewerking. De Redactie van „Architectura” heeft indertijd openlijk hare erkentelijkheid daarvoor betuigd. Thans, nu de onvermoeid werkzame man aan zijn zaak en aan zijn gezin ontvallen is, gevoelen ook wij behoefte, een woord van welgemeende waardeering te wijden aan zijn nagedachtenis, die bij ons in eere zal blijven. Ook voor „De Opmerker” beteekent zijn heengaan een verlies, dat niet gemakkelijk te vergoeden zal zijn.


P. H. S.