Petrus Herman Scheltema/Naschrift/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Naschrift
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 11 maart 1905
Titel Naschrift
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 40, 10, 79
Opmerkingen Naschrift bij een circulaire van het tijdschrift Le Bulletin des Métiers d’Art. Zie [1]
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [2]
Auteursrecht Publiek domein

      NASCHRIFT. De opname van het programma der prijsvraag geschiedde in hoofdzaak alleen, om er onze lezers mede bekend te maken, een bijzondere bedoeling, zooals de geachte inzender van bovenstaande regelen veronderstelt, hadden wij er niet mede. Wat de zeden op bouwkundig gebied aangaat, speciaal op dat van prijsvragen, meenen wij ook, dat wij eerst wel eens in ons eigen tuintje mogen gaan wieden, alvorens buitenlandsche zeden te critiseeren. Wij bedoelen hiermede niet, dat wij instemmen met de manier, waarop onze zuidelijke broeders in de bovenaangehaalde circulaire hun tijdschrift aanprijzen, maar wij zijn van hen gewoon, dat zij af en toe wat opsnijden. De uitgevers van het tijdschrift hebben natuurlijk de prijsvraag als een prachtig reclamemiddel aangegrepen en nu moge men hierover denken zooals men wil en dit middel beneden de waardigheid van een directie van een kunsttijdschrift achten, in het programma van de prijsvraag hebben wij niets aangetroffen, dat aanstoot kon geven of aanleiding tot de veronderstelling, dat de zaak niet eerlijk in zijn werk zou gaan.

RED.