Petrus Herman Scheltema/Prijsvragen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Prijsvragen
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 3 november 1906
Titel ‘Prijsvragen’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 41, 44, 350-351
Opmerkingen Bevat ingezonden brief van Jacob van den Ban
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

[350]

350

[...]

Prijsvragen.

      De Oprechte Haarlemsche Courant” van 25 October j.l. bevat het navolgende ingezonden stuk.

[auteursrechterlijk beschermd]

      Voldoende blijkt uit het bovenstaande welke redenen, een van de bekroonde mededingers aanvankelijk hebben weerhouden, zijn naam bekend te maken.
      De uitspraak der jury is voor den heer v. d. B. ongetwijfeld zeer teleurstellend geweest, maar kan het ons eigenlijk wel verwonderen, dat ook hier weder de overwinning behaald is door mededingers, die zich eenvoudig niet aan de bepaling van het programma hebben gehouden.
      Zooals de zaken tegenwoordig staan is het zich houden aan dergelijke bepalingen het onverstandigste, wat men bij medewerking aan prijsvragen doen kan. Dit is een vrij algemeen verspreide meening, maar eene waarvoor eigenlijk geen plaats behoorde te zijn.
      Men kan zich voorstellen, dat hierom vele verdienstelijke krachten zich van medewerking aan prijsvragen onthouden, maar o.i. hebben deze af-


[351]

351

wezigen ongelijk, want hoe beter het gehalte der medewerkers is, des te meer zullen serieuze inzendingen de overhand verkrijgen en des te krachtiger zal de oppositie worden tegen den gewonen loop van de zaken, waarbij een prijsvraag gewoonlijk een bron van teleurstelling wordt voor nagenoeg al de daarbij betrokken partijen. Dit kon toch, meenen wij, wel anders zijn.

RED.