Petrus Herman Scheltema/Uit Insulinde

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit Insulinde
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 30 mei 1908
Titel ‘Uit Insulinde’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 43, 22, 172-173
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

[172]

172

[...]

Uit Insulinde.


      De volgende circulaire werd ons dezer dagen toegezonden:

[mogelijk auteursrechtelijk beschermd]


[173]

173

[mogelijk auteursrechtelijk beschermd]

      Deze circulaire werpt een eigenaardig licht op de toestanden op bouwkundig gebied in Nederlandsch Indië.
      Dat er op dat gebied behoefte gevoeld wordt aan het opwekken van „gezond leven” was ons bekend en het verzamelen van goede voorbeelden kan daartoe wel iets bijdragen. Maar de wijze, waarop de bovengenoemde commissie, welker samenstelling wij niet kennen, die taak opvat, wil ons toch voorkomen niet de meest geschikte en doeltreffende te zijn. Zeer moeilijk zal zij op deze wijze geraken tot een eenigszins volledig en juist beeld van hetgeen de moderne bouwkunst in Indië in de laatste jaren heeft opgeleverd.
      Het is echter niet gemakkelijk dadelijk een beteren weg aan te wijzen, om tot het doel te geraken. Indië is een groot land met betrekkelijk gebrekkige verkeersmiddelen. Wanneer het om Nederland of België te doen was, zou men eenvoudig beginnen groepsgewijze het land af te reizen, om de noodige gegevens te verzamelen en men zou spoedig een heelen stapel bijeen hebben.
      Bereizen van Indië, ook al zou men zich bepalen tot de hoofdplaatsen zou zooveel tijd en geld verslinden, dat eerstens daarvoor wellicht geen commissie van deskundigen te vinden zou zijn en tweedens de kosten der uitgave de financieele krachten der Afdeeling van het K. I. v. I. ver te boven zouden gaan, nog daargelaten de vraag of de waarde van hetgeen te verkrijgen is wel in verhouding tot die kosten zou staan.
      Wij vragen ons af, of hier, waar het toch een algemeen en openbaar belang geldt, geen termen aanwezig zouden zijn, om voor een onderneming als hier bedoeld, steun van de Regeering te verkrijgen.

RED.