Petrus Herman Scheltema/Zonder titel/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het is ons niet bekend, aan welke bronnen de bovenstaande gegevens ontleend zijn [...]
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 11 februari 1905
Titel ‘Het is ons niet bekend, aan welke bronnen de bovenstaande gegevens ontleend zijn [...]’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 40, 6, 46
Opmerkingen Naschrift van het artikel ‘Architectenbevoegdheid in Europa en de Vereenigde Staten’ van P. Blois. Zie [1] en [2].
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [3]
Auteursrecht Publiek domein

      Het is ons niet bekend, aan welke bronnen de bovenstaande gegevens ontleend zijn, maar wij meenen te kunnen aannemen, dat het overzicht den toestand in hoofdzaak juist weergeeft.
      Het is dan wel merkwaardig, dat wat Europa betreft, juist in de economisch het minst ontwikkelde rijken Rusland en Spanje het architectenberoep niet vrij is, terwijl men in de landen, die aan den spits der beschaving staan (Turkije maakt hier een uitzondering) de door velen voorgestane noodzakelijkheid van een diploma niet schijnt in te zien.
      Het vraagstuk, dat anders in de vakbladen af en toe verscheidene pennen in beweging heeft gebracht en op congressen en vergaderingen vele hoofden warm heeft gemaakt, is op het oogenblok niet aan de orde. maar zal zeker ter gelegener tijd wel weer eens ter sprake worden gebracht.
      Een overzicht als het bovenstaande zou dan als uitgangspunt kunnen dienen voor dengene, die er zich voor interesseert. Men zou dan evenwel moeten nagaan op welke gronden de regeering van het eene land het beter acht de bouwkunst vrij te laten in haar doen, terwijl die van het andere land meent haar aan banden te moeten leggen. Die gronden zullen dan waarschijnlijk blijken van zeer uiteenloopenden aard te zijn. Het zal echter van veel belang zijn ze te kennen, om te kunnen beoordeelen op welke wijze het vraagstuk voor de Nederlandsche bouwkunst nader tot oplossing moet worden gebracht.

RED.