Petrus Herman Scheltema/Zonder titel/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A. P. Zendt ons een uitvoerig ingezonden stuk ter plaatsing [...]
Auteur(s) Red.
Datum Zaterdag 29 september 1906
Titel ‘A. P. Zendt ons een uitvoerig ingezonden stuk ter plaatsing [...]’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 41, 39, 312
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

      A. P. Zendt ons een uitvoerig ingezonden stuk ter plaatsing, bevattende een critiek op het ter gelegenheid van het jubileum der Museum-scholen op het Muiderslot gegeven „middeleeuwsche” feest. In tegenspraak met de bladen, die het feest welgeslaagd noemen, komt de inzender tot de conclusie, dat deze maskerade evenmin een echt middeleeuwsch karakter droeg, als de vijfjaarlijksche verkleedpartijen onzer Universiteiten en daarbij spreekt hij zijne verontwaardiging uit over het feit, dat men een historisch monument als het Muiderslot als toneeldecoratie voor de vertooning heeft „misbruikt”.
      Wij meenen den geachten inzender te moeten doen opmerken, in de eerste plaats, dat critiek op dergelijke feestvertooningen ons in dit blad misplaatst voorkomt. Immers de bedoeling daarvan is geen andere, dan de deelnemers en toeschouwers op een aangename wijze te dicerteeren en men moet ieder vrij laten in de manier, waarop hij dit doen wil, tenzij gevaar, schade of hinder aan derden wordt veroorzaakt, maar dan is het de taak der politie, om handelend op te treden.
      De heer A. P. houde ons dus ten goede, dat wij zijn stuk ter zijde leggen, al gelooven wij gaarne, dat er stof tot critiek voorhanden was, en al beamen wij de juistheid van verschillende, door hem bijgebrachte argumenten.
      Wanneer onze historische monumenten niet erger misbruikt worden, dan hier het geval was, schikt het nogal, om in een onschuldige vertooning een ernstig gevaar te zien, moet men wel een verstokt „Schwarzseher” zijn en hij zal toch zeker niet gaarne gehouden worden voor iemand, die de zon niet in het water kan zien schijnen.

RED.