Pieter Bakker Schut en Petrus Herman Scheltema/Schoonheidscommissie voor de gemeente 's-Gravenhage

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schoonheidscommissie voor de gemeente 's-Gravenhage
Auteur(s) P. Bakker Schut en Red.
Datum Zaterdag 19 november 1910
Titel Schoonheidscommissie voor de gemeente 's-Gravenhage
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 45, 47, 376
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

Ingezonden Stukken.


SCHOONHEIDSCOMMISSIE VOOR DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE.


’s-Gravenhage, 14 November 1910.


Den Heere Redacteur van »De Opmerker«, Stephensonstraat 92, Alhier.


[auteursrechterlijk beschermd]


Hoogachtend, P. BAKKER SCHUT, Secretaris.


      Er schijnt inderdaad hier een misverstand in het spel te zijn, ontstaan ten gevolge eener onjuiste inlichting. Wij bieden der „Schoonheidscommissie” gaarne onze verontschuldiging aan, vertrouwende, dat, na deze rectificatie, onze opmerkingen verder wel van zelf komen zullen aan het adres, waar zij behooren. Evenwel spijt het ons, dat de geachte inzender onze opmerkingen „minder welwillend” noemt. Wij geven toe, dat zij gelijken op aanmerkingen, maar ook al wil men ze als zoodanig beschouwen, behoeven zij nog niet als onwelwillend te worden opgevat. Reeds de bedoeling, waarmede zij werden neergeschreven, sluit die opvatting uit, want die bedoeling is geen andere dan de bevordering der schoonheidsbelangen in de Residentie, hetgeen ook de taak der schoonheidscommissie is. Jammer is het, dat men haar daarbij het recht van initiatief heeft onthouden.


RED.