Plan van Guadalupe

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Plan van Guadalupe

Auteur Venustiano Carranza
Genre(s) Manifest
Brontaal Spaans
Datering 26 maart 1913
Bron [1] en [2]
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Plan van Guadalupe op Wikipedia

26 maart 1913

MANIFEST AAN DE NATIE

Overwegende dat Generaal Victoriano Huerta, aan wie de grondwettelijke President Don Francisco I. Madero de verdediging van de instituties en wetmatigheid van zijn Overheid had toevertrouwd, toen hij zich schaarde bij de vijanden die rebelleerden tegen diezelfde Regering om de vorige dicatuur te herstellen, de misdaad vaan verraad pleegde om de macht te grijpen, de President en Vice-president arresteerde, evenals hun ministers, met gewelddadige middelen eisende hun posten op te geven, wat bevestigd word door de berichten die dezelfde Generaal Huerta zond aan de Gouverneurs van de Staten, hen mededelende dat hij de Opperste Magistraten van de Natie en hun Kabinet gevangen had genomen. Overwegende dat de Wetgevende en Recehterlijke Machten ondanks de wetten en grondwettelijke voorschriften Generaal Victoriano Huerta en zijn onwettige en onvaderlandslievende handelswijzen hebben erkend en beschermd, en overwegende, tenslotte, dat sommige Overheden van de Staten van de Unie de onwettige regering hebben erkend, opgelegd door dat deel van het Leger dat het verraad heeft uitgevoerd, opgedragen door dezelfde generaal Huerta, ondanks te soevereiniteit te hebben geschonden van de Staten, waarvan de gouverneurs de eerste hadden moeten zijn die hem niet zouden moeten erkennen, zijn de volgende ondertekenaars, Leiders en Officieren aan het hoofd van de constitutionele krachten, overeengekomen, en zullen gewapenderhand het volgende steunen:

PLAN

1º. - Generaal Huerta wordt niet langer erkend als President van de Republiek.

2º. - De Wetgevende en Rechterlijke Macht van de Federatie worden ook niet langer erkend.

3º. - De Overheden van de Staten die nog steeds de Federale Machten die de huidige Regering vormen erkennen, dertig dagen na de publicatie van dit plan worden niet langer erkend.

4º. - Voor de organisatie van het leger belast met het volbrengen van onze voorstellen, benoemen we als Eerste Leider van het Leger dat "Constitutionalistisch" genoemd zal worden, de burger Venustiano Carranza, Gouverneur van de Staat Coahuila.

5º. - Wanneer het Constitutionalistische Leger Mexico-stad zal bezetten, zal de burger Venustiano Carranza, Eerste Leider van het Leger, of degene die hem in de taak heeft opgevolgd, voorlopig belast worden met de Uitvoerende Macht.

6º.- De Interim-President van de Republiek zal algemene verkiezingen uitschrijven zo snel als de vrede geconsolideerd is, de macht overdrachtende aan de burger die zal zijn gekozen.

7º.- De burger die functioneert als Eerste Leider van het Constitutionalistische Leger in de Staten waarvan de Overheden die van Huerta hebben erkend, zal de taak van Voorlopig Gouverneur op zich nemen en algemene verkiezingen uitschrijven, nadat de burgers die zijn gekozen om de machten van de federatie uit te oefenen hun taken op zich hebben genomen, zoals voorzien in de vorige regel.

Getekend in de Haciënda Guadalupe, Coahuila, op 26 maart 1913