Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 164/Nummer 156/Tentoonstelling "Noord-Brabant"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tentoonstelling „Noord-Brabant”
Auteur(s) Gerard Gerrits en anoniem
Datum Zaterdag 6 juli 1935
Titel Kunst en Letteren. Tentoonstelling „Noord-Brabant”. In het Centraal Noord-Brabantsch Museum van 6—31 Juli 1935.
Krant Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr 164, 156
Editie, pg [Dag], vierde blad, 1
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Kunst en Letteren.

TENTOONSTELLING
„NOORD-BRABANT”.

In het Centraal Noord-Brabantsch Museum van 6—31 Juli 1935.

[auteursrechterlijk beschermd]

GERARD GERRITS.      

      Wij geven hier nog een opsomming van de schiiders, wier werken op de tentoonstelling geëxposeerd worden:
      F. H. Abbing, ’s-Hertogenbosch; J. Akkeringa, Voorburg; Jan van Anrooy, Elst; S. J. Bakermans, Eindhoven; N. Bastert, Loenen; Koos Bergmans, Waalwijk; F. Bobeldijk, Amsterdam; Jac. Bodaan, ’s-Gravenhage; Jan Bogaerts, Wassenaar; Jan Boon, Bilthoven; Peter van der Braken, Den Haag; Arthur Briët, Nunspeet; Johan Buning, Amsterdam; Louis Cardinaals, ’s-Gravenhage; Jan van Delft, Tilburg; Theo van Delft, Waalwijk; H. A. Dievenbach, Laren (N.-H.); P. M. Dillen, Mierlo-Hout; Jhr. M. B. W. Dittlinger, ’s-Gravenhage; A. van Domburg, Schijndel; Charles Dony, Parijs; J. Enthoven, Rosmalen; Gerard Gerrits, ’s-Hertogenbosch; Vincent van Gogh; Jhr. Rob. Graafland, Vught; Jan Heesters, Schijndel; Georges Hogerwaard, ’s-Gravenhage; J. A. Hohmann, Breda; Pierre Janssen, Boxtel; Eduard Karsen, Amsterdam; C. Kloos, ’s-Gravenhage; W. A. Knip, Blaricum (N.-H.); D. Komter, Laren (N.-H.); A. Koppenol—Lehman ’s-Gravenhage; C. Koppenol, ’s-Gravenhage; Frans Kops Jr., ’s-Hertogenbosch; Arnold van de Laar, ’s-Hertogenbosch; Hendrik A. J. M. de Laat, ’s-Hertogenbosch; B. Laguna (B. Lopes de Leao Laguna), Blaricum (N.-H.); Leo Leblanc, ’s-Hertogenbosch; Antonie Lewin, ’s-Hertogenbosch; Suze de Lint, ’s-Gravenhage; M. H. Mackenzie, Hilversum: J. A. van Mastenbroek, Scheveningen; Is. v. Mens, Brussel-Schaerbeek; Salomon Meijer, Blaricum (N.-H.); Louise van Mierlo, Breda; Herman Moerkerk, Haarlem; Martin Monnickendam, Amsterdam; Albert B. J. Mulder, Naarden; Hans Nieser, ’s-Hertogenbosch; Frans Oerder, Amsterdam; Henriette Pessers, Geldrop; J. M. v. d, Pol, Haarsteeg; Reinier Pijnenburg, Vught; H. J. Reuchlin—Lucardie, Rotterdam; Jacob Ritsema, Haarlem; Elsa Rubbens, Tilburg; L. D. Ruijsch van Dugteren, Wychen; Sjef van Schaijk, Helmond; J. Scherrewitz, Hilversum; B. Schregel, ’s-Gravenhage; David Schulman, Laren (N.-H.); Piet Slager, ’s-Hertogenbosch; Suze Slager-Velsen, ’s-Hertogenbosch; Frans Slager, Vught; M. Slager-van Gilse, Vught; Jeanette Slager, Scheveningen; Willy Sluiter, ’s-Gravenhage; Jan Sluijters, Amsterdam; Jan Strubbe, Beek (N-H.); Theo Swagemakers, Amsterdam; Piet Teunissen, Eindhoven; J .C. Tiele, Delft; André Verhorst, Vught; Albert Verschuuren, Oosterhout (N.-Br.); L. P. Versteeg, Hilversum; J. Vogelaar, ’s-Hertogenbosch; C. Vreedenburgh, Laren (N.-H.); Bernard van de Waal, Brussel; Antoon van Welie, 's-Gravenhage; G. Westerman, Amsterdam; J. E. van de Wetering-de Rooij, ’s-Gravenhage; Ids. Wiersma, Amsterdam; Paul Windhausen, Breda; Jacques Zwijsen, Eindhoven.

Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant vol 164 no 156 schilderij Rob Graafland.jpg

Een fraai schilderij van Jhr. Rob. Graafland, op de tentoonstelling.

      Voor de tentoonstelling is het volgende eere-comité samengesteld:
      Voorzitters: Mr. Dr. A. van Rijckevorsel, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt.
      Leden: Mevrouw J. van Rijckevorsel, jonkvrouwe Serraris; mevr. M. van Lanschot, jonkvrouwe van Meeuwen; mevr. L. van Beuningen, Fentener van Vlissingen; mevr. M. van Lanschot, Lagasse de Locht; mevr. A. Philips, de Jongh; mevr. M. van Rijckevorsel, baronesse de Bieberstein; Rogalla Zawadska; F. Bobeldijk; Jan Bogaerts; Theo van Delft; mej. Ant. Lewin; Prof. Huib Lunt; Herman Moerkerk; Frans Oerder; Frans Slager; Piet Slager; Jan Sluijters; André Verhorst: Albert Verschuuren; Antoon van Welie; Vincent Cleerdin; Antoon Coolen; Anton van Duinkerken (W. Asselbergs); Herman van den Eerenbeemt; Gerard van Imbeeck.

      Het uitvoerend comité bestaat uit:
      Karel Azijnman, voorzitter; C. van Lanschot, vice-voorzitter; Mr. R. Baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, penningmeester; Mej. C. Ingen-Housz, 1e secretaresse; Mej. C. van Meerwijk, 2e secretaresse.

      De technische commissie uit:
      Karel Azijnman, voorzitter; Ir. K. Bouwman; Gerard Gerrits; J. Heesters; H. Mens; Reinier Pijnenburg.

Den Bosch in den loop der eeuwen in het Centraal Noord-Brab. Museum.

      Tegelijk met de tentoonstelling van olieverfschilderijen is verleden Zaterdagmiddag in de van Sasse van Ysseltzaal van het Centraal Noord-Brabantsch Museum geopend eene tentoonstelling van teekeningen en gravures uit de topografische en historische atlassen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
      Zij geeft een beeld van onze stad in den loop der eeuwen. Zij vertoont toch hoe onze stad er in verschillende tijdperken zoo van buiten als van binnen uitzag; welke gebouwen er stonden; hoe zij meermalen belegerd werd; welke rampen zij van het water en het muitend garnizoen had te doorstaan; hare voormalige poorten en vestingwerken; hare vroegere openbare middelen van vervoer; haar eerste spoorwegstation; voorname personen, die er een rol speelden.
      De geschiedenis van den Bosch gedurende zijn 750-jarig bestaan als stad wordt er alzoo aanschouwelijk door voorgesteld en zoo zal deze tentoonstelling in verband met het Gedenkboek onzer stad er toe bijdragen om haar verleden te leeren kennen.
      Deze tentoonstelling is toegankelijk voor hen die de schilderijententoonstelling bezoeken.