Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 1867/Nummer 30/Met genoegen vermelden wij

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Met genoegen vermelden wij [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 12 april 1867
Titel Binnenlandsche Berigten. Met genoegen vermelden wij [...]
Krant Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr ?, 30
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Met genoegen vermelden wij dat een onzer landgenooten, de heer Hendrikus van der Geld, geboren te Elshout bij Heusden, oud-leerling der koninklijke school voor Nuttige en Beeldende Kunsten dezer stad, aan de koninklijke akademie van Beeldende Kunsten te Antwerpen, den prijs van uitmuntendheid voor het middelbaar onderwijs in de beeldhouwkunde behaald heeft. Hij was:
      de 1e van het boetseren naar het beeld,
      de 1e van de ontleedkunde — spieren,
      de 2e van de ontleedkunde — geraamte, en
      de 2e van de gelaatsuitdrukking — de schrik,
deze vier klassen tellen te zamen voor de medaille. Verleden jaar heeft de heer van der Geld insgelijks den prijs behaald, zoodat hij nu met twee koninklijke medailles van België versierd is.
      Wij hopen dat deze prijzen den jongen van der Geld die zulk een schoonen aanleg bezit, die door zijn ijver en vlijt in de beoefening der schoone kunsten boven alle zijne medeleerlingen uitmunt, zullen blijven aansporen om met roem op de kunstenaarsbaan voort te gaan. Zijn meester de heer F. de Vriendt, beeldhouwer te Antwerpen, in wiens atelier onze jeugdige kunstenaar werkzaam is, mag waarlijk trotsch op zulk een leerling zijn.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (13 april 1867) ‘Met genoegen vermelden wij, [...]’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, [p. 3] (gedeeltelijk).
  • Anoniem (13 april 1867) ‘Met genoegen vernemen wij [...]’, De Noord-Brabander, [p. 3] (gedeeltelijk).