Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 1923/Nummer 21/Dada

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dada
Auteur(s) Frits Kleinbloesem
Datum Vrijdag 26 januari 1923
Titel Ingezonden stukken. Dada
Krant Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr ?, 21
Editie, pg [Dag], eerste blad, [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DADA.

      De Dada-avond behoort weer tot ’t verleden en ik wil nu, in verband met diverse ingezonden stukken en artikelen hierover, het volgende onder de aandacht van het publiek brengen. Anonym of pseudoniem geschrijf, dergelijke duikboot-politiek negeer ik.
      Nu wat betreft de Dada-avond.
      Van het Dadaïsme heeft bijna iedereen reeds veel hooren spreken. In Berlijn telt het Dadaïsme vele aanhangers, doch in Nederland had nog nooit een Dada-avond plaats gehad.
      Waar ik steeds het nieuwste tracht te brengen, ook op het gebied van kunst, heb ik, zoodra ik, in een ochtendblad het verslag las over den Dada-avond in den Kunstkring te ’s-Gravenhage, mij direct telefonisch met het bestuur van den Haagschen Kunstkring in verbinding gesteld ten einde het adres van Kurt Schwitters te weten te komen.
      Ook belde ik dienzelfden morgen den heer Herman Moerkerk op, om hem te vragen dezen modernen kunstavond voor gezamenlijke rekening te organiseeren van Kunstkring en Luxor of zoo vriendelijk te willen zijn den avond in te leiden. Tot dit laatste verklaarde hij zich direct bereid.
      Toen ik reeds met Kurt Schwitters gecontracteerd had, kwam het verslag in de couranten van den avond in Amsterdam, welke met zoo’n ontzettend kabaal verliep.
      Mocht mijn oordeel over een Dada-avond hierdoor al wat gewijzigd zijn, toch had ik geen enkel recht mijn contract met Kurt Schwitters te verbreken.
      Op de conferentie, welke wij, de heeren Moerkerk, Azijnman en ondergeteekende met Mevr. Doesburg en Kurt Schwitters gisterenmiddag hadden ter vaststelling van het programma, was de indruk, welke Kurt Schwitters maakte, een zeer serieuze; zelfs was hij van plan om, indien het rumoerig werd, gedichten van Schiller enz. in gewonen stijl voor te dragen. Tevens hebben wij ook nadrukkelijk afgesproken dat hij gelegenheid tot debat of vragen stellen zou geven.
      Mijn indruk nu van den Dada-avond van gisteren is, dat er simulatie in het spel is bij Kurt Schwitters en, door dit openlijk als mijne meening te verkondigen, wil ik andere exploitanten, Besturen van Kunstkring enz. Theater-Directies en bezoekers waarschuwen dat zij niet de dupe worden, evenals de heer Moerkerk en ondergeteekende, van een simulant die hier à raison van een kruiwagen marken ons komt..... (Vult U ’t zelf S.v.p. in).
      De muziek daarentegen is bestaande muziek,
      Krokodillenmarsch
      Dodendans van een vogel
      Militaire marsch van een mier.
                        Comp. Victoria Rieti uitgegeven bij Pitzi & Co Boulogne.
      Ragtime
                        comp. Satie
      Een muzieknummer dat zelfs in het archief van het Luxor Orkest aanwezig en reeds eenige malen gespeeld is.
      Zooals ik dezer dagen reeds tegen een redacteur van het Huisgezin zei, als wij Dada niet gebracht hadden, zouden velen Dada nog als iets bijzonders en een onbekends iets te beschouwen.
      Nu het publiek in de gelegenheid gesteld is zelf te oordeelen, is het Dadaïsme veel onschadelijker.
      Waar ik openlijk publiceer, dat Kurt Schwitters simuleert, is dit misschien voor andere exploitanten een waarschuwing en..... misschien ook niet.

FRITS KLEINBLOESEM.