Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 1929/Nummer 227/Merkwaardig bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Merkwaardig bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk)
Auteur(s) J. Panken
Datum Zaterdag 28 september 1929
Titel Provinciaal nieuws. Merkwaardig bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk).
Krant Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr ?, 227
Editie, pg [Dag], eerste blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

PROVINCIAAL NIEUWS.

MERKWAARDIG BEDEVAARTSKERKJE VAN SINT GERARDUS MAJELLA TE DE WEEBOSCH (BERGEIJK).

      Dit is een der eerste kerkgebouwen van den beroemden Nederlandschen architect Jan Stuijt, het allereerste Sint Gerarduskerkje in het Bisdom van ’s-Bosch. Met de twee imponeerende torentjes doet zich dit kerkje – reeds vanuit de verte – monumentaal voor.
      De stichter der parochie De Weebosch koos Sint Gerardus tot bijzonderen Patroon der Kerk uit dankbaarheid voor de wonderbare redding met de Eerw. medepelgrims ondervonden den 9 October 1905, op de terugreis uit het Heilig Land, in de electrische tram, nabij de rivier de Nijl, komende van bezoek aan de Pyramiden van Egypte. De Heilige Gerardus wordt in dit bedevaartskerkje trouw vereerd en aangeroepen als de machtige Patroon in allerlei moeilijkheden; vurig wordt steeds geijverd door de Zelatricen en Zelateurs ter verbreiding van Sint Gerardus’ eer door het aanwerven van leden voor het Broederschap, dat sinds ’t jaar 1908 kerkelijk is opgericht en duizenden leden telt onder geestelijken en leeken. Vooral toont onze Volksheilige te zijn de Goede Beschermheilige van de moeders en de kinderen. In deze bedevaartskerk heeft Sint Gerardus eene aparte kapel, waar dag en nacht eene devotielamp brandt. Meerdere exvoto’s en vele marmeren gedenktegels getuigen òns en het nageslacht van gebedsverhooring en dankbaarheid. Vanzelf sprekend is deze kerk en devotiekapel iederen dag open, van ’s morgens tot ’s avonds.
      De door Alb. Windhausen (uit Roermond) aangebrachte schilderingen of tafereelen uit het leven van Sint Gerardus in het middenschip dezer bedevaartskerk demonstreeren zoo heerlijk de blijheid van echt Roomsch leven uit Sint Gerardus’ tijde. De artistieke gebrandschilderde ramen in het priesterkoor, gemaakt door den bekenden kunstenaar-polychromeur Jan Oosterman uit Blaricum, zijn een sieraad in dit devoot kerkje. Het altaar, de communiebank en preekstoel zijn vervaardigd in het atelier van den beeldhouwer Jan Custers te Eindhoven, en maken een prachtig geheel.
      De Weebosch is het meest druk bezochte Sint Gerardus bedevaartskerkje van geheel ons land. ’t Is een waarachtig genadeoord, waar telken jare – vooral in de Octobermaand – duizenden pelgrims bij Altaar en Communiebank komen nederknielen, om gunsten en zegeningen te vragen door de voorspraak van den geliefden Volksheilige St. Gerardus Majella. Aan de vele gebedsverhooringen is het te danken, dat de naam van Sint Gerardus De Weebosch zich in enkele jaren verspreidde in den omtrek van Eindhoven, Helmond en Boxtel, maar ook in andere verwijderde grootere en kleinere plaatsen in Noord-Brabant als o.a. Waalwijk, Drunen, Wanroij en Mill.
      Voortdurend moge de goede Sint Gerardus de gebeden der pelgrims en andere vereerders hooren en hun gebed voor den troon van Jezus en Maria met zijn invloed ondersteunen, dan zijn die smeekingen in den hemel verhoord.
      De Weebosch is in het gelukkig bezit van een mooi kleurig en fleurig Sint Gerardus-vlaggetje en een aan deze streek zeer geëigend pelgrimslied. Het zilveren St. Gerardus-jubileum der Heiligverklaring (1904—1929) wordt hier in de maand October plechtig gevierd.
      Providentieel is het ook, dat een priesterijveraar voor Sint Gerardus is aangesteld in deze parochie, op deze St. Gerardusbedevaartsplaats; want de tusschenkomst van dezen Heilige was niet vreemd bij deze benoeming.

                  De Weebosch in de Kempen
                  Is een volzalig oord,
                  Waar het gewoel der wereld
                  De vrome bêe niet stoort.

                  Vooruit, vooruit naar Weebosch heen
                  Naar Sint Gerardus oord!
                  Daar onze lieve Heilige
                  Zoo graag ons bidden hoort.

      Bedevaarteplaats „De Weebosch”
                  (bij Valkenswaard) 1929.

J. PANKEN, Pastoor.      

      (Ons was door den geachten inzender verzocht dit artikeltje heden te plaatsen Wij vermelden dit, omdat een ander blad zich niet aan dit verzoek hield en ’t artikeltje reeds gisteren opnam. – Red.)

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • J. Panken (28 september 1929) ‘Merkwaardig Bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk)’, De Zuidwillemsvaart, tweede blad, [p. 1].
  • J. Panken (28 september 1929) ‘Merkwaardig bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk)’, Noordbrabantsch Dagblad, Het Huisgezin, Vierde Blad, [p. 1] (gedeeltelijk).
  • J. Panken (28 september 1929) ‘Merkwaardig Bedevaartskerkje van Sint Gerardus Majella te De Weebosch (Bergeijk)’, De Zuidwillemsvaart, tweede blad, [p. 1].