Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Radio-reglement 1930 Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 1 Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 2 >


Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen[bewerken]

Artikel 1[bewerken]

Dit reglement verstaat onder:

a. "de Minister", den Minister van Waterstaat;
b. "Radio-raad", den Raad, ingesteld bij artikel 3quater van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad no.7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de Wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad no. 169);
c. "de Directeur-Generaal", den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
d. "sein", hetgeen langs radio-electrischen weg wordt overgebracht;
e. "inrichting", ieder toestel, onderdeel van een toestel of samenstel van toestellen, met inbegrip van de noodige geleidingen en lijnen, bestemd voor het gebruik, als in de bepalingen van dit Reglement omschreven.