Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 9

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 8 Radio-reglement 1930. Hoofdstuk 9 Radio-reglement 1930 >


Hoofdstuk IX. Straf- en slotbepalingen[bewerken]

Artikel 71[bewerken]

  1. Met handhaving van de bij dit Reglement gegeven voorschriften zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel 20bis van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad no. 7).
  2. De door hen opgemaakte processen-verbaal worden gezonden aan den bevoegden ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht en in afschrift aan den Directeur-Generaal of aan de door dezen aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 72[bewerken]

Overtreding van eenige bepaling der voorgaande artikelen van dit Reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet is voorzien, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 1000.

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatblad no. 159).

Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,
P.J. Reijmer.