Redactie, VpN 1932:1, p.6

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans
DE ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WERELDTAALVEREENIGING.


Volgens art. 2 der statuten is de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden, gerekend vanaf den dag harer oprichting op den 1sten Januari 1890.


Bij besluit van den 22sten October 1906 No. 25 verkreeg deze vereeniging de Koninklijke goedkeuring, welke, toen de termijn van 29 jaar 11 maanden verstreken was, niet bij een nieuw Koninklijk Besluit verlengd is geworden, met het gevolg, dat zij vanaf den 1sten December 1919 eigenlijk opgehouden had te bestaan.


De vereeniging is echter nooit ontbonden geworden. Hiervoor zoude, ingevolge art. 18 der statuten een opzettelijk daarvoor belegde algemeene vergadering der leden noodig geweest zijn. Deze vergadering is echter nooit gehouden, zoodat de vereeniging voortgezet kan worden, indien bij eene algemeene vergadering der oude leden van de vereeniging alsnog hiertoe besloten zou worden. Deze vergadering nu heeft den 21sten December 1931 plaats gehad, en is in die algemeene vergadering besloten, dat de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging voortgezet zal worden. Het verslag van deze vergadering zal in het volgend nummer verschijnen.


HET HOOFDBESTUUR.