Redactie, VpN 1932:5, p.22

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


DE AANSTAANDE ALGEMEENE VERGADERING.


Op Zaterdag den 22sten October a.s., zal de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging haar 22ste algemeene vergadering in het Café-Restaurant „De Kroon“ te 's-Gravenhage houden. De te behandelen punten zijn hiervoren onder „Nuns“ afgedrukt.


Het hoofdbestuur doet een dringend beroep op de leden om zoo eenigszins mogelijk ter vergadering te verschijnen. Toont door Uw komst, dat de belangen der vereeniging en die van Volapük, Schleyer's grootsche schepping, ook U ter harte gaan! Toont, dat ook gij, leden der vereeniging, moeite en tijd er voor over hebt om de groote zaak te dienen! Schleyer beoogde met zijn Volapük der wereld eene taal te geven, welke in het verkeer tusschen de volken, met unne uiteenloopende talen, als eenig algemeen te gebruiken internationaal verkeersmiddel dienst zou doen. Helpt mede om dit verheven denkbeeld tot werkelijkheid te maken! Ieder, die Volapük grondig bestudeerd heeft, zal toch moeten erkennen, dat deze taal in eenvoud van bouw, in neutraliteit tegenover de bestaande talen, naast de groote zuiverheid en nauwkeurigheid in uitdrukking, door geen enkele der vele andere na haar uitgedachte wereldtalen is overtroffen gewordcen. Het hoofdbestuur is er dan ook ten volle van overtuigd, dat het Volapük ten slotte de eindelijke zege zal behalen. Een andere en niet onverschillige vraag is het echter, wanneer dit zal geschieden; en daarom kan er niet nadrukkelijk genoeg op gewezen worden, dat deze zege des te eerder behaald zal worden, hoe meer en hoe intensiever een ieder daartoe medewerkt. Om die reden herhaalt het hoofdbestuur zijn dringenden oproep: Komt ter vergadering, neemt Uw vrienden en kennissen mede en tracht intusschen een ieder, die in het wereldtaalvraagstuk belangstelt, over te halen om lid te worden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging!